Thành viên:

pernys32

Đăng ký phát âm của pernys32

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
25/06/2019 raklödder [sv] phát âm raklödder 0 bình chọn
25/06/2019 skruttig [sv] phát âm skruttig 0 bình chọn
25/06/2019 naivare [sv] phát âm naivare 0 bình chọn
25/06/2019 naivast [sv] phát âm naivast 0 bình chọn
25/06/2019 bokningslista [sv] phát âm bokningslista 0 bình chọn
25/06/2019 sluskig [sv] phát âm sluskig 0 bình chọn
25/06/2019 möbelpolish [sv] phát âm möbelpolish 0 bình chọn
25/06/2019 knäskydd [sv] phát âm knäskydd 0 bình chọn
25/06/2019 klaviaturist [sv] phát âm klaviaturist 0 bình chọn
25/06/2019 David Löfgren [sv] phát âm David Löfgren 0 bình chọn
25/06/2019 mungipor [sv] phát âm mungipor 0 bình chọn
25/06/2019 mungiporna [sv] phát âm mungiporna 0 bình chọn
25/06/2019 garv [sv] phát âm garv 0 bình chọn
25/06/2019 utedasset [sv] phát âm utedasset 0 bình chọn
25/06/2019 Lillången [sv] phát âm Lillången 0 bình chọn
25/06/2019 gigabyte [sv] phát âm gigabyte 0 bình chọn
25/06/2019 trävirke [sv] phát âm trävirke 0 bình chọn
25/06/2019 medsignatör [sv] phát âm medsignatör 0 bình chọn
25/06/2019 sladdrade [sv] phát âm sladdrade 0 bình chọn
25/06/2019 skalpera [sv] phát âm skalpera 0 bình chọn
25/06/2019 explosioner [sv] phát âm explosioner 0 bình chọn
25/06/2019 termosarna [sv] phát âm termosarna 0 bình chọn
25/06/2019 paltor [sv] phát âm paltor 0 bình chọn
25/06/2019 upptåg [sv] phát âm upptåg 0 bình chọn
25/06/2019 gering [sv] phát âm gering 0 bình chọn
25/06/2019 Sollerön [sv] phát âm Sollerön 0 bình chọn
25/06/2019 ratas [sv] phát âm ratas 0 bình chọn
25/06/2019 Anna König Jerlmyr [sv] phát âm Anna König Jerlmyr 0 bình chọn
19/06/2019 vågbron [sv] phát âm vågbron 0 bình chọn
19/06/2019 bockbron [sv] phát âm bockbron 0 bình chọn