Thành viên:

pernys32

Biên tập viên Forvo

Đăng ký phát âm của pernys32

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
01/04/2019 hårbullar [sv] phát âm hårbullar 0 bình chọn
01/04/2019 gudadrycker [sv] phát âm gudadrycker 0 bình chọn
01/04/2019 dryckerna [sv] phát âm dryckerna 0 bình chọn
01/04/2019 gudadrycken [sv] phát âm gudadrycken 0 bình chọn
01/04/2019 gudadryck [sv] phát âm gudadryck 0 bình chọn
01/04/2019 styrkedryck [sv] phát âm styrkedryck 0 bình chọn
01/04/2019 gudadryckerna [sv] phát âm gudadryckerna 0 bình chọn
01/04/2019 maltdrycken [sv] phát âm maltdrycken 0 bình chọn
01/04/2019 läskedrycker [sv] phát âm läskedrycker 0 bình chọn
01/04/2019 läskedrycken [sv] phát âm läskedrycken 0 bình chọn
01/04/2019 styrkedryckerna [sv] phát âm styrkedryckerna 0 bình chọn
01/04/2019 styrkedrycker [sv] phát âm styrkedrycker 0 bình chọn
01/04/2019 styrkedrycken [sv] phát âm styrkedrycken 0 bình chọn
01/04/2019 hälsodrycken [sv] phát âm hälsodrycken 0 bình chọn
01/04/2019 sömndryckerna [sv] phát âm sömndryckerna 0 bình chọn
01/04/2019 sömndrycker [sv] phát âm sömndrycker 0 bình chọn
01/04/2019 sömndrycken [sv] phát âm sömndrycken 0 bình chọn
01/04/2019 läskedryckerna [sv] phát âm läskedryckerna 0 bình chọn
01/04/2019 feberdrycker [sv] phát âm feberdrycker 0 bình chọn
01/04/2019 feberdrycken [sv] phát âm feberdrycken 0 bình chọn
01/04/2019 feberdryck [sv] phát âm feberdryck 0 bình chọn
01/04/2019 hälsodrycker [sv] phát âm hälsodrycker 0 bình chọn
01/04/2019 hälsodryckerna [sv] phát âm hälsodryckerna 0 bình chọn
01/04/2019 rusdryckerna [sv] phát âm rusdryckerna 0 bình chọn
01/04/2019 rusdrycker [sv] phát âm rusdrycker 0 bình chọn
01/04/2019 rusdrycken [sv] phát âm rusdrycken 0 bình chọn
01/04/2019 rusdryck [sv] phát âm rusdryck 0 bình chọn
01/04/2019 feberdryckerna [sv] phát âm feberdryckerna 0 bình chọn
01/04/2019 maltdryck [sv] phát âm maltdryck 0 bình chọn
01/04/2019 spritdryckerna [sv] phát âm spritdryckerna 0 bình chọn