Thành viên:

pernys32

Biên tập viên Forvo

Đăng ký phát âm của pernys32

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
12/10/2018 myggskiten [sv] phát âm myggskiten 0 bình chọn
12/10/2018 myggskit [sv] phát âm myggskit 0 bình chọn
12/10/2018 fågelskitarna [sv] phát âm fågelskitarna 0 bình chọn
12/10/2018 fågelskitar [sv] phát âm fågelskitar 0 bình chọn
12/10/2018 svinskit [sv] phát âm svinskit 0 bình chọn
12/10/2018 lusskitarna [sv] phát âm lusskitarna 0 bình chọn
12/10/2018 lusskitar [sv] phát âm lusskitar 0 bình chọn
12/10/2018 lusskiten [sv] phát âm lusskiten 0 bình chọn
12/10/2018 lusskit [sv] phát âm lusskit 0 bình chọn
12/10/2018 myggskitarna [sv] phát âm myggskitarna 0 bình chọn
12/10/2018 hästskiten [sv] phát âm hästskiten 0 bình chọn
12/10/2018 svinskitarna [sv] phát âm svinskitarna 0 bình chọn
12/10/2018 svinskitar [sv] phát âm svinskitar 0 bình chọn
12/10/2018 svinskiten [sv] phát âm svinskiten 0 bình chọn
12/10/2018 hästskitar [sv] phát âm hästskitar 0 bình chọn
12/10/2018 förvridna [sv] phát âm förvridna 0 bình chọn
12/10/2018 häggspinnmal [sv] phát âm häggspinnmal 0 bình chọn
12/10/2018 buat [sv] phát âm buat 0 bình chọn
12/10/2018 panisk [sv] phát âm panisk 0 bình chọn
12/10/2018 mynten [sv] phát âm mynten 0 bình chọn
12/10/2018 patenten [sv] phát âm patenten 0 bình chọn
12/10/2018 telefoni [sv] phát âm telefoni 0 bình chọn
12/10/2018 Rowan Atkinson [sv] phát âm Rowan Atkinson 0 bình chọn
12/10/2018 4G [sv] phát âm 4G 0 bình chọn
12/10/2018 hasat [sv] phát âm hasat 0 bình chọn
12/10/2018 Konformation [sv] phát âm Konformation 0 bình chọn
12/10/2018 ligand [sv] phát âm ligand 0 bình chọn
12/10/2018 tangentiell [sv] phát âm tangentiell 0 bình chọn
12/10/2018 geodetisk [sv] phát âm geodetisk 0 bình chọn
12/10/2018 stratifiering [sv] phát âm stratifiering 0 bình chọn