Thành viên:

pernys32

Biên tập viên Forvo

Đăng ký phát âm của pernys32

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
06/11/2018 inhämtat [sv] phát âm inhämtat 0 bình chọn
06/11/2018 inhämtade [sv] phát âm inhämtade 0 bình chọn
06/11/2018 upphämtad [sv] phát âm upphämtad 0 bình chọn
06/11/2018 skönt [sv] phát âm skönt 0 bình chọn
06/11/2018 biodynamisk [sv] phát âm biodynamisk 0 bình chọn
06/11/2018 Magnus Schmitz [sv] phát âm Magnus Schmitz 0 bình chọn
06/11/2018 kroton [sv] phát âm kroton 0 bình chọn
06/11/2018 adressuppgifter [sv] phát âm adressuppgifter 0 bình chọn
06/11/2018 Svängsta [sv] phát âm Svängsta 0 bình chọn
06/11/2018 frostvaxskivling [sv] phát âm frostvaxskivling 0 bình chọn
06/11/2018 jordmusseron [sv] phát âm jordmusseron 0 bình chọn
06/11/2018 Pålsjögatan [sv] phát âm Pålsjögatan 0 bình chọn
06/11/2018 Dalhem [sv] phát âm Dalhem 0 bình chọn
06/11/2018 utrymningsskäl [sv] phát âm utrymningsskäl 0 bình chọn
06/11/2018 ljudupptagning [sv] phát âm ljudupptagning 0 bình chọn
06/11/2018 ackrediterade [sv] phát âm ackrediterade 0 bình chọn
06/11/2018 läsutmaning [sv] phát âm läsutmaning 0 bình chọn
06/11/2018 Hannar [sv] phát âm Hannar 0 bình chọn
06/11/2018 Birgerstam [sv] phát âm Birgerstam 0 bình chọn
06/11/2018 Nyby [sv] phát âm Nyby 0 bình chọn
06/11/2018 kloros [sv] phát âm kloros 0 bình chọn
06/11/2018 råbarkat [sv] phát âm råbarkat 0 bình chọn
06/11/2018 Ljungquist [sv] phát âm Ljungquist 0 bình chọn
06/11/2018 reologi [sv] phát âm reologi 0 bình chọn
06/11/2018 chilenska [sv] phát âm chilenska 0 bình chọn
06/11/2018 bocken [sv] phát âm bocken 0 bình chọn
06/11/2018 lufttorkning [sv] phát âm lufttorkning 0 bình chọn
01/11/2018 omgjutit [sv] phát âm omgjutit 0 bình chọn
01/11/2018 omgjutna [sv] phát âm omgjutna 0 bình chọn
01/11/2018 begjuter [sv] phát âm begjuter 0 bình chọn