Thành viên:

pernys32

Biên tập viên Forvo

Đăng ký phát âm của pernys32

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
18/06/2019 köldbrygga [sv] phát âm köldbrygga 0 bình chọn
18/06/2019 spishäll [sv] phát âm spishäll 0 bình chọn
18/06/2019 Johan Unenge [sv] phát âm Johan Unenge 0 bình chọn
17/06/2019 Bergsnäs [sv] phát âm Bergsnäs 0 bình chọn
17/06/2019 scharlakan [sv] phát âm scharlakan 0 bình chọn
17/06/2019 Suezkanalen [sv] phát âm Suezkanalen 0 bình chọn
17/06/2019 fimpen [sv] phát âm fimpen 0 bình chọn
17/06/2019 Stångby [sv] phát âm Stångby 0 bình chọn
17/06/2019 Öjaby [sv] phát âm Öjaby 0 bình chọn
17/06/2019 Sandsbro [sv] phát âm Sandsbro 0 bình chọn
17/06/2019 Västmannagatan [sv] phát âm Västmannagatan 0 bình chọn
17/06/2019 batiken [sv] phát âm batiken 0 bình chọn
17/06/2019 dammtrasor [sv] phát âm dammtrasor 0 bình chọn
17/06/2019 tjockpannkaka [sv] phát âm tjockpannkaka 0 bình chọn
17/06/2019 utsuddad [sv] phát âm utsuddad 0 bình chọn
17/06/2019 takutsprång [sv] phát âm takutsprång 0 bình chọn
17/06/2019 panoramat [sv] phát âm panoramat 0 bình chọn
17/06/2019 termik [sv] phát âm termik 0 bình chọn
17/06/2019 kullvräkt [sv] phát âm kullvräkt 0 bình chọn
17/06/2019 Amman [sv] phát âm Amman 0 bình chọn
17/06/2019 turordning [sv] phát âm turordning 0 bình chọn
17/06/2019 uttställningsammanhang [sv] phát âm uttställningsammanhang 0 bình chọn
17/06/2019 FOREO [sv] phát âm FOREO 0 bình chọn
17/06/2019 Sörbye [sv] phát âm Sörbye 0 bình chọn
17/06/2019 Jennebo [sv] phát âm Jennebo 0 bình chọn
17/06/2019 klosettskål [sv] phát âm klosettskål 0 bình chọn
17/06/2019 avfallshink [sv] phát âm avfallshink 0 bình chọn
17/06/2019 kringskära [sv] phát âm kringskära 0 bình chọn
17/06/2019 ortogonal [sv] phát âm ortogonal 0 bình chọn
17/06/2019 reservsystem [sv] phát âm reservsystem 0 bình chọn