Thành viên:

pernys32

Biên tập viên Forvo

Đăng ký phát âm của pernys32

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
07/08/2018 hedonist [sv] phát âm hedonist 0 bình chọn
07/08/2018 hegelian [sv] phát âm hegelian 0 bình chọn
07/08/2018 genitivisk [sv] phát âm genitivisk 0 bình chọn
07/08/2018 $ [sv] phát âm $ 0 bình chọn
07/08/2018 Björnlund [sv] phát âm Björnlund 0 bình chọn
07/08/2018 metrotunnel [sv] phát âm metrotunnel 0 bình chọn
07/08/2018 clou [sv] phát âm clou 0 bình chọn
07/08/2018 fals [sv] phát âm fals 0 bình chọn
07/08/2018 nordism [sv] phát âm nordism 0 bình chọn
07/08/2018 klarögd [sv] phát âm klarögd 0 bình chọn
07/08/2018 ytandas [sv] phát âm ytandas 0 bình chọn
07/08/2018 hovtänger [sv] phát âm hovtänger 0 bình chọn
07/08/2018 nummervisare [sv] phát âm nummervisare 0 bình chọn
07/08/2018 mentol [sv] phát âm mentol 0 bình chọn
07/08/2018 tryckvågssäker [sv] phát âm tryckvågssäker 0 bình chọn
07/08/2018 Varda [sv] phát âm Varda 0 bình chọn
07/08/2018 blodlös [sv] phát âm blodlös 0 bình chọn
07/08/2018 islamologi [sv] phát âm islamologi 0 bình chọn
07/08/2018 förändringshantering [sv] phát âm förändringshantering 0 bình chọn
07/08/2018 återläsningstester [sv] phát âm återläsningstester 0 bình chọn
07/08/2018 oformlig [sv] phát âm oformlig 0 bình chọn
07/08/2018 deponent [sv] phát âm deponent 0 bình chọn
07/08/2018 Lesbos [sv] phát âm Lesbos 0 bình chọn
07/08/2018 mangust [sv] phát âm mangust 0 bình chọn
07/08/2018 malla [sv] phát âm malla 0 bình chọn
07/08/2018 missprydande [sv] phát âm missprydande 0 bình chọn
07/08/2018 alpby [sv] phát âm alpby 0 bình chọn
07/08/2018 majspanerad [sv] phát âm majspanerad 0 bình chọn
07/08/2018 alar [sv] phát âm alar 0 bình chọn
07/08/2018 lärk [sv] phát âm lärk 0 bình chọn