Thành viên:

pernys32

Biên tập viên Forvo

Đăng ký phát âm của pernys32

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
21/05/2019 undulaten [sv] phát âm undulaten 0 bình chọn
21/05/2019 kaffemaskin [sv] phát âm kaffemaskin 0 bình chọn
21/05/2019 budgivare [sv] phát âm budgivare 0 bình chọn
21/05/2019 Androcentrism [sv] phát âm Androcentrism 0 bình chọn
21/05/2019 handmålad [sv] phát âm handmålad 0 bình chọn
21/05/2019 elektrofores [sv] phát âm elektrofores 0 bình chọn
21/05/2019 bioackumulering [sv] phát âm bioackumulering 0 bình chọn
21/05/2019 Leone [sv] phát âm Leone 0 bình chọn
21/05/2019 inerta [sv] phát âm inerta 0 bình chọn
21/05/2019 klänger [sv] phát âm klänger 0 bình chọn
21/05/2019 värdeindikation [sv] phát âm värdeindikation 0 bình chọn
21/05/2019 John Lundvik [sv] phát âm John Lundvik 0 bình chọn
21/05/2019 hopslingrad [sv] phát âm hopslingrad 0 bình chọn
21/05/2019 Liselotte [sv] phát âm Liselotte 0 bình chọn
21/05/2019 hämsko [sv] phát âm hämsko 0 bình chọn
21/05/2019 Kristoffer Axén [sv] phát âm Kristoffer Axén 0 bình chọn
21/05/2019 Nygårds Karin Bengtsson [sv] phát âm Nygårds Karin Bengtsson 0 bình chọn
21/05/2019 Pelle Perlefelt [sv] phát âm Pelle Perlefelt 0 bình chọn
21/05/2019 Ulrika Wärmling [sv] phát âm Ulrika Wärmling 0 bình chọn
21/05/2019 glosorna [sv] phát âm glosorna 0 bình chọn
21/05/2019 glosor [sv] phát âm glosor 0 bình chọn
21/05/2019 spökröst [sv] phát âm spökröst 0 bình chọn
21/05/2019 rhotacism [sv] phát âm rhotacism 0 bình chọn
21/05/2019 Karl-Mikael Syding [sv] phát âm Karl-Mikael Syding 0 bình chọn
21/05/2019 Folke Tersman [sv] phát âm Folke Tersman 0 bình chọn
21/05/2019 Ubuntu [sv] phát âm Ubuntu 0 bình chọn
21/05/2019 feldiagnostiserad [sv] phát âm feldiagnostiserad 0 bình chọn
21/05/2019 lanugo [sv] phát âm lanugo 0 bình chọn
21/05/2019 kakelfog [sv] phát âm kakelfog 0 bình chọn
14/05/2019 gelatinisering [sv] phát âm gelatinisering 0 bình chọn