Thành viên:

pernys32

Biên tập viên Forvo

Đăng ký phát âm của pernys32

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
07/08/2018 lättjefull [sv] phát âm lättjefull 0 bình chọn
07/08/2018 Bonna [sv] phát âm Bonna 0 bình chọn
07/08/2018 välhållen [sv] phát âm välhållen 0 bình chọn
07/08/2018 helgklädd [sv] phát âm helgklädd 0 bình chọn
07/08/2018 föregångsland [sv] phát âm föregångsland 0 bình chọn
07/08/2018 skorbut [sv] phát âm skorbut 0 bình chọn
07/08/2018 savolaxare [sv] phát âm savolaxare 0 bình chọn
07/08/2018 fasaner [sv] phát âm fasaner 0 bình chọn
07/08/2018 morkullor [sv] phát âm morkullor 0 bình chọn
07/08/2018 rödstjärtar [sv] phát âm rödstjärtar 0 bình chọn
07/08/2018 underklänning [sv] phát âm underklänning 0 bình chọn
07/08/2018 hundkorg [sv] phát âm hundkorg 0 bình chọn
07/08/2018 kungsfågelsångare [sv] phát âm kungsfågelsångare 0 bình chọn
07/08/2018 tajgasångare [sv] phát âm tajgasångare 0 bình chọn
07/08/2018 prosalyrisk [sv] phát âm prosalyrisk 0 bình chọn
07/08/2018 en minut [sv] phát âm en minut 0 bình chọn
07/08/2018 larvband [sv] phát âm larvband 0 bình chọn
07/08/2018 tumhål [sv] phát âm tumhål 0 bình chọn
07/08/2018 fällkam [sv] phát âm fällkam 0 bình chọn
07/08/2018 fogsand [sv] phát âm fogsand 0 bình chọn
07/08/2018 slutningen [sv] phát âm slutningen 0 bình chọn
07/08/2018 månförmörkelsen [sv] phát âm månförmörkelsen 0 bình chọn
07/08/2018 asfaltsraka [sv] phát âm asfaltsraka 0 bình chọn
07/08/2018 jordfuktig [sv] phát âm jordfuktig 0 bình chọn
07/08/2018 flatfil [sv] phát âm flatfil 0 bình chọn
07/08/2018 rätbräda [sv] phát âm rätbräda 0 bình chọn
07/08/2018 eutrof [sv] phát âm eutrof 0 bình chọn
07/08/2018 mesotrof [sv] phát âm mesotrof 0 bình chọn
07/08/2018 oligotrof [sv] phát âm oligotrof 0 bình chọn
07/08/2018 lundartad [sv] phát âm lundartad 0 bình chọn