Thành viên:

pernys32

Đăng ký phát âm của pernys32

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
17/06/2019 ortogonal [sv] phát âm ortogonal 0 bình chọn
17/06/2019 reservsystem [sv] phát âm reservsystem 0 bình chọn
17/06/2019 integrerat [sv] phát âm integrerat 0 bình chọn
17/06/2019 primära [sv] phát âm primära 0 bình chọn
17/06/2019 turkost [sv] phát âm turkost 0 bình chọn
13/06/2019 vågbroarna [sv] phát âm vågbroarna 0 bình chọn
13/06/2019 vågbro [sv] phát âm vågbro 0 bình chọn
11/06/2019 återansluter [sv] phát âm återansluter 0 bình chọn
11/06/2019 receptionisten [sv] phát âm receptionisten 0 bình chọn
11/06/2019 bartendrar [sv] phát âm bartendrar 0 bình chọn
11/06/2019 Deneb [sv] phát âm Deneb 0 bình chọn
09/06/2019 Simone Giertz [sv] phát âm Simone Giertz 0 bình chọn
09/06/2019 Andolf [sv] phát âm Andolf 0 bình chọn
09/06/2019 humidor [sv] phát âm humidor 0 bình chọn
09/06/2019 Azorubin [sv] phát âm Azorubin 0 bình chọn
09/06/2019 Kahrle [sv] phát âm Kahrle 0 bình chọn
09/06/2019 leucism [sv] phát âm leucism 0 bình chọn
07/06/2019 cinnober [sv] phát âm cinnober 0 bình chọn
07/06/2019 patinan [sv] phát âm patinan 0 bình chọn
07/06/2019 Venny Soldan-Brofeldt [sv] phát âm Venny Soldan-Brofeldt 0 bình chọn
05/06/2019 Diotima [sv] phát âm Diotima 0 bình chọn
05/06/2019 rommen [sv] phát âm rommen 0 bình chọn
05/06/2019 Niobe [sv] phát âm Niobe 0 bình chọn
04/06/2019 Vinköl [sv] phát âm Vinköl 0 bình chọn
01/06/2019 Thorin [sv] phát âm Thorin 0 bình chọn
01/06/2019 skullbroarna [sv] phát âm skullbroarna 0 bình chọn
01/06/2019 Veberöd [sv] phát âm Veberöd 0 bình chọn
01/06/2019 sekretessbelagda [sv] phát âm sekretessbelagda 0 bình chọn
01/06/2019 bulimisk [sv] phát âm bulimisk 0 bình chọn
01/06/2019 indispositiv [sv] phát âm indispositiv 0 bình chọn