Thành viên:

pernys32

Biên tập viên Forvo

Đăng ký phát âm của pernys32

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
12/10/2018 bebor [sv] phát âm bebor 0 bình chọn
12/10/2018 rykande [sv] phát âm rykande 0 bình chọn
12/10/2018 garnet [sv] phát âm garnet 0 bình chọn
12/10/2018 väveri [sv] phát âm väveri 0 bình chọn
12/10/2018 vaxduk [sv] phát âm vaxduk 0 bình chọn
12/10/2018 terrasser [sv] phát âm terrasser 0 bình chọn
10/10/2018 Sveriges Riksbank [sv] phát âm Sveriges Riksbank 0 bình chọn
10/10/2018 hest [sv] phát âm hest 0 bình chọn
10/10/2018 agonal [sv] phát âm agonal 0 bình chọn
10/10/2018 Hönö [sv] phát âm Hönö 0 bình chọn
10/10/2018 Babiella [sv] phát âm Babiella 0 bình chọn
10/10/2018 Hesa [sv] phát âm Hesa 0 bình chọn
10/10/2018 vader [sv] phát âm vader 0 bình chọn
10/10/2018 hyresspecifikation [sv] phát âm hyresspecifikation 0 bình chọn
10/10/2018 skiktvis [sv] phát âm skiktvis 0 bình chọn
10/10/2018 gymnasiegemensam [sv] phát âm gymnasiegemensam 0 bình chọn
10/10/2018 Goliat [sv] phát âm Goliat 0 bình chọn
09/10/2018 Avogadros konstant [sv] phát âm Avogadros konstant 0 bình chọn
09/10/2018 riskgrupp [sv] phát âm riskgrupp 0 bình chọn
09/10/2018 Svante Henryson [sv] phát âm Svante Henryson 0 bình chọn
08/10/2018 Hultqvist [sv] phát âm Hultqvist 0 bình chọn
08/10/2018 krulla [sv] phát âm krulla 0 bình chọn
08/10/2018 karga [sv] phát âm karga 0 bình chọn
08/10/2018 soulaktig [sv] phát âm soulaktig 0 bình chọn
08/10/2018 symbolist [sv] phát âm symbolist 0 bình chọn
08/10/2018 prematur [sv] phát âm prematur 0 bình chọn
08/10/2018 tegen [sv] phát âm tegen 0 bình chọn
08/10/2018 vresros [sv] phát âm vresros 0 bình chọn
08/10/2018 hudflängt [sv] phát âm hudflängt 0 bình chọn
08/10/2018 hembygdssång [sv] phát âm hembygdssång 0 bình chọn