Thành viên:

peter_poland

Đăng ký phát âm của peter_poland

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Phrase Nghe Bình chọn
14/12/2017 Do widzenia [pl] phát âm Do widzenia 0 bình chọn
14/12/2017 Dzień dobry [pl] phát âm Dzień dobry 0 bình chọn
14/12/2017 Dobry wieczór [pl] phát âm Dobry wieczór 0 bình chọn
14/12/2017 Królestwo Polskie i Wielkie Księstwo Litewskie [pl] phát âm Królestwo Polskie i Wielkie Księstwo Litewskie 0 bình chọn
14/12/2017 Dla tej dwójki antagonistów, każde forum publiczne jest dobre, aby się spierać. [pl] phát âm Dla tej dwójki antagonistów, każde forum publiczne jest dobre, aby się spierać. 0 bình chọn
14/12/2017 Chodźmy piec kiełbaski na ognisku! [pl] phát âm Chodźmy piec kiełbaski na ognisku! 0 bình chọn