Thành viên:

petitjho

Đăng ký phát âm của petitjho

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Phrase Nghe Bình chọn
07/02/2016 mahalín mo ako [tl] phát âm mahalín mo ako 0 bình chọn