Thành viên:

petitjho

Đăng ký phát âm của petitjho

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
11/06/2017 pagsakop [tl] phát âm pagsakop 0 bình chọn
11/06/2017 paypay [tl] phát âm paypay 0 bình chọn
11/06/2017 donasyon [tl] phát âm donasyon 0 bình chọn
11/06/2017 walang-makuha [tl] phát âm walang-makuha 0 bình chọn
11/06/2017 umuubo [tl] phát âm umuubo 0 bình chọn
11/06/2017 Kaulapan [tl] phát âm Kaulapan 0 bình chọn
11/06/2017 kailanganin [tl] phát âm kailanganin 0 bình chọn
11/06/2017 Pinas [tl] phát âm Pinas 0 bình chọn
10/05/2017 Basta para sa iyo [tl] phát âm Basta para sa iyo 0 bình chọn
07/02/2016 bahay [tl] phát âm bahay 0 bình chọn
07/02/2016 ibaon [tl] phát âm ibaon 0 bình chọn
07/02/2016 ranggo [tl] phát âm ranggo 0 bình chọn
08/03/2015 Tausug [tl] phát âm Tausug 0 bình chọn
08/03/2015 Maranao [tl] phát âm Maranao 0 bình chọn
08/03/2015 Kapampangan [tl] phát âm Kapampangan 0 bình chọn
08/03/2015 Sitio Tuno [tl] phát âm Sitio Tuno 0 bình chọn
03/10/2012 Suso [pag] phát âm Suso 0 bình chọn