Thành viên:

philo

Đăng ký phát âm của philo

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
04/09/2009 агнец [bg] phát âm агнец 0 bình chọn
04/09/2009 агне [bg] phát âm агне 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
04/09/2009 агент [bg] phát âm агент 0 bình chọn
04/09/2009 агенция [bg] phát âm агенция 0 bình chọn
04/09/2009 автор [bg] phát âm автор 0 bình chọn
04/09/2009 автомонтьор [bg] phát âm автомонтьор 0 bình chọn
04/09/2009 велосипед [bg] phát âm велосипед 0 bình chọn
04/09/2009 Кола [bg] phát âm Кола 0 bình chọn
04/09/2009 абзац [bg] phát âm абзац 0 bình chọn
04/09/2009 абонат [bg] phát âm абонат 0 bình chọn
04/09/2009 аборт [bg] phát âm аборт 0 bình chọn
04/09/2009 абсурдно [bg] phát âm абсурдно 0 bình chọn
04/09/2009 автобиография [bg] phát âm автобиография 0 bình chọn
04/09/2009 адамова ябълка [bg] phát âm адамова ябълка 0 bình chọn
04/09/2009 администратор [bg] phát âm администратор 0 bình chọn
04/09/2009 администрация [bg] phát âm администрация 0 bình chọn
04/09/2009 адрес [bg] phát âm адрес 0 bình chọn
04/09/2009 адресат [bg] phát âm адресат 0 bình chọn
04/09/2009 адресна регистрация [bg] phát âm адресна регистрация 0 bình chọn
04/09/2009 азбучен [bg] phát âm азбучен 0 bình chọn
04/09/2009 азбука [bg] phát âm азбука 0 bình chọn
04/09/2009 азиатски [bg] phát âm азиатски 0 bình chọn
04/09/2009 азимут [bg] phát âm азимут 0 bình chọn
04/09/2009 азот [bg] phát âm азот 0 bình chọn
04/09/2009 академия [bg] phát âm академия 0 bình chọn
04/09/2009 акация [bg] phát âm акация 0 bình chọn
04/09/2009 акт [bg] phát âm акт 0 bình chọn
04/09/2009 автомобил [bg] phát âm автомобил 0 bình chọn
04/09/2009 щадя [bg] phát âm щадя 0 bình chọn
04/09/2009 щанд [bg] phát âm щанд 0 bình chọn