Thành viên:

philo

Đăng ký phát âm của philo

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
04/09/2009 щастлив [bg] phát âm щастлив 0 bình chọn
04/09/2009 Щастливеца [bg] phát âm Щастливеца 0 bình chọn
04/09/2009 щат [bg] phát âm щат 0 bình chọn
04/09/2009 щедро [bg] phát âm щедро 0 bình chọn
04/09/2009 щедър [bg] phát âm щедър 0 bình chọn
04/09/2009 щерка [bg] phát âm щерка 0 bình chọn
04/09/2009 щета [bg] phát âm щета 0 bình chọn
04/09/2009 щипци [bg] phát âm щипци 0 bình chọn
04/09/2009 щипка [bg] phát âm щипка 0 bình chọn
04/09/2009 щит [bg] phát âm щит 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
04/09/2009 щитоносец [bg] phát âm щитоносец 0 bình chọn
04/09/2009 щракване [bg] phát âm щракване 0 bình chọn
04/09/2009 щурец [bg] phát âm щурец 0 bình chọn
04/09/2009 щърк [bg] phát âm щърк 0 bình chọn
04/09/2009 Сунгурларе [bg] phát âm Сунгурларе 0 bình chọn
04/09/2009 Разлог [bg] phát âm Разлог 0 bình chọn
04/09/2009 Жеравница [bg] phát âm Жеравница 0 bình chọn
04/09/2009 Емине [bg] phát âm Емине 0 bình chọn
04/09/2009 Юндола [bg] phát âm Юндола 0 bình chọn
04/09/2009 Осогово [bg] phát âm Осогово 0 bình chọn
30/08/2009 картоф [bg] phát âm картоф 0 bình chọn
22/07/2009 Вълко [bg] phát âm Вълко 0 bình chọn
22/07/2009 Детелин [bg] phát âm Детелин 0 bình chọn
22/07/2009 Вела [bg] phát âm Вела 0 bình chọn
22/07/2009 Ваньо [bg] phát âm Ваньо 0 bình chọn
22/07/2009 Варвара [bg] phát âm Варвара 0 bình chọn
22/07/2009 Велизара [bg] phát âm Велизара 0 bình chọn
22/07/2009 Валери [bg] phát âm Валери 0 bình chọn
22/07/2009 Венера [bg] phát âm Венера 0 bình chọn
22/07/2009 Величка [bg] phát âm Величка 0 bình chọn