Thành viên:

philo

Biên tập viên Forvo

Đăng ký phát âm của philo

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
14/12/2010 въвлечен [bg] phát âm въвлечен 0 bình chọn
14/12/2010 въвирам се [bg] phát âm въвирам се 0 bình chọn
14/12/2010 въвеждане [bg] phát âm въвеждане 0 bình chọn
14/12/2010 въвеждам [bg] phát âm въвеждам 0 bình chọn
14/12/2010 въведение [bg] phát âm въведение 0 bình chọn
14/12/2010 въведен [bg] phát âm въведен 0 bình chọn
14/12/2010 степен [bg] phát âm степен 0 bình chọn
14/12/2010 висша степен [bg] phát âm висша степен 0 bình chọn
14/12/2010 пара [bg] phát âm пара 0 bình chọn
14/12/2010 вшивам [bg] phát âm вшивам 0 bình chọn
14/12/2010 вчовечавам се [bg] phát âm вчовечавам се 0 bình chọn
14/12/2010 вчерашен [bg] phát âm вчерашен 0 bình chọn
14/12/2010 вчепквам [bg] phát âm вчепквам 0 bình chọn
14/12/2010 вцепеняващ [bg] phát âm вцепеняващ 0 bình chọn
14/12/2010 вцепенявам се [bg] phát âm вцепенявам се 0 bình chọn
14/12/2010 висше образование [bg] phát âm висше образование 0 bình chọn
14/12/2010 вцепененост [bg] phát âm вцепененост 0 bình chọn
14/12/2010 вцепенен [bg] phát âm вцепенен 0 bình chọn
14/12/2010 съединение [bg] phát âm съединение 0 bình chọn
14/12/2010 входно [bg] phát âm входно 0 bình chọn
14/12/2010 изолатор [bg] phát âm изолатор 0 bình chọn
14/12/2010 входен [bg] phát âm входен 0 bình chọn
14/12/2010 вулгарност [bg] phát âm вулгарност 0 bình chọn
14/12/2010 вулгаризация [bg] phát âm вулгаризация 0 bình chọn
14/12/2010 вулгарен [bg] phát âm вулгарен 0 bình chọn
14/12/2010 вуйчо [bg] phát âm вуйчо 0 bình chọn
14/12/2010 вуйна [bg] phát âm вуйна 0 bình chọn
14/12/2010 втълпяване [bg] phát âm втълпяване 0 bình chọn
14/12/2010 втъквам [bg] phát âm втъквам 0 bình chọn
14/12/2010 втурване [bg] phát âm втурване 0 bình chọn