Thành viên:

phoebegreen

Đăng ký phát âm của phoebegreen

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
03/11/2018 solicita [ro] phát âm solicita 0 bình chọn
03/11/2018 Sandel [ro] phát âm Sandel 0 bình chọn
03/11/2018 iubea [ro] phát âm iubea 0 bình chọn
03/11/2018 împărăție [ro] phát âm împărăție 0 bình chọn
03/11/2018 Ialta [ro] phát âm Ialta 0 bình chọn
03/11/2018 Simferopol [ro] phát âm Simferopol 0 bình chọn
03/11/2018 Criuleni [ro] phát âm Criuleni 0 bình chọn
03/11/2018 Căușeni [ro] phát âm Căușeni 0 bình chọn
03/11/2018 Cimișlia [ro] phát âm Cimișlia 0 bình chọn
03/11/2018 Ocnița [ro] phát âm Ocnița 0 bình chọn
03/11/2018 Râul Doneț [ro] phát âm Râul Doneț 0 bình chọn
03/11/2018 Marea Azov [ro] phát âm Marea Azov 0 bình chọn
03/11/2018 Rea [ro] phát âm Rea 0 bình chọn
03/11/2018 doctorului [ro] phát âm doctorului 0 bình chọn
03/11/2018 un animal [ro] phát âm un animal 0 bình chọn
03/11/2018 animalul [ro] phát âm animalul 0 bình chọn
03/11/2018 microhertz [ro] phát âm microhertz 0 bình chọn
03/11/2018 Thoma Ionescu [ro] phát âm Thoma Ionescu 0 bình chọn
03/11/2018 doctorul [ro] phát âm doctorul 0 bình chọn
03/11/2018 radiobaliză [ro] phát âm radiobaliză 0 bình chọn
03/11/2018 doctorilor [ro] phát âm doctorilor 0 bình chọn
03/11/2018 doctorii [ro] phát âm doctorii 0 bình chọn
03/11/2018 animalului [ro] phát âm animalului 0 bình chọn
02/03/2018 expresia [ro] phát âm expresia 0 bình chọn
02/03/2018 plastică [ro] phát âm plastică 0 bình chọn
02/03/2018 statului [ro] phát âm statului 0 bình chọn
02/03/2018 rândurile [ro] phát âm rândurile 0 bình chọn
02/03/2018 cetățeni [ro] phát âm cetățeni 0 bình chọn
02/03/2018 degradării [ro] phát âm degradării 0 bình chọn
02/03/2018 artistică [ro] phát âm artistică 0 bình chọn