Thành viên:

phoebegreen

Đăng ký phát âm của phoebegreen

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Phát âm Thông tin
03/11/2018 histopathological [en] phát âm histopathological Của elliottdaniel
11/05/2017 ellyom [ar] phát âm ellyom Của hitch2045
02/05/2012 Periodontium [en] phát âm Periodontium Của audacia
14/04/2012 osteitis [en] phát âm osteitis Của dorabora
17/02/2012 bacitracin [en] phát âm bacitracin Của ajdjr73
17/02/2012 antiprotozoal [en] phát âm antiprotozoal Của ajdjr73
28/12/2011 hematie [ro] phát âm hematie Của MrEricMendez
28/12/2011 agenesis [en] phát âm agenesis Của dorabora
26/12/2011 neuromuscular [en] phát âm neuromuscular Của chewton
10/12/2011 occlusal [en] phát âm occlusal Của ceruleanbill
18/11/2011 hyperparathyroidism [en] phát âm hyperparathyroidism Của nello
21/10/2011 excitability [en] phát âm excitability Của ahelfant
17/10/2011 anticonvulsant [en] phát âm anticonvulsant Của wkshimself
09/10/2011 cinchonism [en] phát âm cinchonism Của dorabora
06/10/2011 nonionized [en] phát âm nonionized Của purelily
01/10/2011 hydrolysis [en] phát âm hydrolysis Của corpho
01/10/2011 metabolized [en] phát âm metabolized Của ahelfant
01/10/2011 colon [ro] phát âm colon 0 bình chọn
01/10/2011 lipoidal [en] phát âm lipoidal Của crevaux
01/10/2011 biopharmaceutics [en] phát âm biopharmaceutics Của crevaux
30/09/2011 cataplasm [en] phát âm cataplasm Của Autrement
30/09/2011 poultices [en] phát âm poultices Của Autrement
05/09/2011 warpage [en] phát âm warpage Của dorabora
01/09/2011 neotenous [en] phát âm neotenous Của dorabora