Thành viên:

pianoismyforte

Đăng ký phát âm của pianoismyforte

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
16/11/2010 antisense [en] phát âm antisense 0 bình chọn
16/11/2010 wigging [en] phát âm wigging 0 bình chọn
16/11/2010 trehalose [en] phát âm trehalose 0 bình chọn
16/11/2010 soothill [en] phát âm soothill 0 bình chọn
16/11/2010 telerobot [en] phát âm telerobot 0 bình chọn
16/11/2010 victuals [en] phát âm victuals 4 bình chọn Phát âm tốt nhất
16/11/2010 diffusional [en] phát âm diffusional 0 bình chọn
16/11/2010 dynamicist [en] phát âm dynamicist 0 bình chọn