Thành viên:

pippin2k

Đăng ký phát âm của pippin2k

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
04/01/2011 ата [tt] phát âm ата 0 bình chọn
04/01/2011 артлы [tt] phát âm артлы 0 bình chọn
04/01/2011 аннары [tt] phát âm аннары -1 bình chọn
04/01/2011 апа [tt] phát âm апа 0 bình chọn
04/01/2011 ахры [tt] phát âm ахры 0 bình chọn
04/01/2011 ачык [tt] phát âm ачык -1 bình chọn
04/01/2011 аш [tt] phát âm аш 0 bình chọn
04/01/2011 Аша [tt] phát âm Аша 0 bình chọn
04/01/2011 Аяз [tt] phát âm Аяз 0 bình chọn
04/01/2011 аяк [tt] phát âm аяк 0 bình chọn
04/01/2011 бабай [tt] phát âm бабай 0 bình chọn
04/01/2011 бал [tt] phát âm бал 0 bình chọn
04/01/2011 бала [tt] phát âm бала 0 bình chọn
04/01/2011 балалар [tt] phát âm балалар 0 bình chọn
04/01/2011 балык [tt] phát âm балык 0 bình chọn
04/01/2011 бара [tt] phát âm бара 0 bình chọn
04/01/2011 Батыр [tt] phát âm Батыр -1 bình chọn
04/01/2011 башта [tt] phát âm башта 0 bình chọn
04/01/2011 башка [tt] phát âm башка 0 bình chọn
04/01/2011 Баскан [tt] phát âm Баскан 0 bình chọn
04/01/2011 барысын [tt] phát âm барысын 0 bình chọn
04/01/2011 барлык [tt] phát âm барлык -1 bình chọn
04/01/2011 барыбер [tt] phát âm барыбер 0 bình chọn
04/01/2011 кыз [tt] phát âm кыз -1 bình chọn
04/01/2011 барырга [tt] phát âm барырга 0 bình chọn
04/01/2011 Диңгез [tt] phát âm Диңгез 0 bình chọn
04/01/2011 дип [tt] phát âm дип 0 bình chọn
04/01/2011 диярлек [tt] phát âm диярлек 0 bình chọn
04/01/2011 ерак [tt] phát âm ерак 0 bình chọn
04/01/2011 еш [tt] phát âm еш 0 bình chọn