Thành viên:

pleitecas

Đăng ký phát âm của pleitecas

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Phát âm Thông tin
08/06/2010 reproducía [es] phát âm reproducía 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
08/06/2010 divinidades [es] phát âm divinidades Của pbabyj2000
08/06/2010 difuntos [es] phát âm difuntos Của pbabyj2000
08/06/2010 transformaciones [es] phát âm transformaciones Của Pablo2012
08/06/2010 cabañas [es] phát âm cabañas Của pbabyj2000
08/06/2010 millón y medio [es] phát âm millón y medio Của pbabyj2000
08/06/2010 anatómico [es] phát âm anatómico Của pbabyj2000
08/06/2010 otorgó [es] phát âm otorgó Của lenguardo
08/06/2010 africano [es] phát âm africano Của pbabyj2000
08/06/2010 África Oriental [es] phát âm África Oriental Của pbabyj2000
08/06/2010 comportado [es] phát âm comportado Của galileifirst
08/06/2010 hominización [es] phát âm hominización 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
08/06/2010 significativas [es] phát âm significativas Của pbabyj2000
08/06/2010 tecnológica [es] phát âm tecnológica Của pbabyj2000
23/05/2010 satisfechos [es] phát âm satisfechos Của Rikardo
23/05/2010 sentaron [es] phát âm sentaron Của Rikardo
23/05/2010 contestaba [es] phát âm contestaba Của Rikardo
23/05/2010 animadamente [es] phát âm animadamente Của Rikardo
23/05/2010 charlaron [es] phát âm charlaron Của Rikardo
23/05/2010 charlaban [es] phát âm charlaban Của Rikardo
23/05/2010 desenfrenadamente [es] phát âm desenfrenadamente Của Rikardo
23/05/2010 librarme [es] phát âm librarme Của Rikardo
23/05/2010 aumentaba [es] phát âm aumentaba Của Rikardo
23/05/2010 levanté [es] phát âm levanté Của Rikardo
23/05/2010 gesticulaciones [es] phát âm gesticulaciones Của Rikardo
23/05/2010 violentas [es] phát âm violentas Của Rikardo
23/05/2010 recorrí [es] phát âm recorrí Của Rikardo
23/05/2010 excitaran [es] phát âm excitaran Của sheilita
23/05/2010 observaciones [es] phát âm observaciones Của Rikardo
23/05/2010 lancé [es] phát âm lancé Của Rikardo