Thành viên:

pleitecas

Đăng ký phát âm của pleitecas

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Phát âm Thông tin
16/05/2010 La Cañiza [es] phát âm La Cañiza Của antowalad
16/05/2010 Cambados [es] phát âm Cambados Của antowalad
16/05/2010 Vilanova de Arousa [es] phát âm Vilanova de Arousa Của antowalad
16/05/2010 tui [es] phát âm tui Của vetustense
16/05/2010 tomiño [es] phát âm tomiño Của antowalad
16/05/2010 Sotomayor [es] phát âm Sotomayor Của antowalad
16/05/2010 Silleda [es] phát âm Silleda Của antowalad
16/05/2010 Redondela [es] phát âm Redondela Của antowalad
16/05/2010 Ponteareas [es] phát âm Ponteareas Của antowalad
16/05/2010 Nigrán [es] phát âm Nigrán Của antowalad
16/05/2010 Las Gabias [es] phát âm Las Gabias Của antowalad
16/05/2010 Illora [es] phát âm Illora Của antowalad
16/05/2010 La Zubia [es] phát âm La Zubia Của antowalad
16/05/2010 recortando [es] phát âm recortando Của Karurosa
16/05/2010 extractando [es] phát âm extractando Của vetustense
16/05/2010 encogiendo [es] phát âm encogiendo Của Karurosa
16/05/2010 condensada [es] phát âm condensada Của antowalad
16/05/2010 resumida [es] phát âm resumida Của antowalad
16/05/2010 recortada [es] phát âm recortada Của antowalad
16/05/2010 extractada [es] phát âm extractada Của antowalad
16/05/2010 encogida [es] phát âm encogida Của Karurosa
16/05/2010 abrevié [es] phát âm abrevié Của Karurosa
16/05/2010 condensé [es] phát âm condensé Của vetustense
16/05/2010 resumí [es] phát âm resumí Của Karurosa
16/05/2010 recorté [es] phát âm recorté Của antowalad
16/05/2010 reduje [es] phát âm reduje Của Karurosa
16/05/2010 encogí [es] phát âm encogí Của juanmanuelv
16/05/2010 abreviaría [es] phát âm abreviaría Của vetustense
16/05/2010 condensaría [es] phát âm condensaría Của Karurosa
16/05/2010 recortaría [es] phát âm recortaría Của antowalad