Thành viên:

pleitecas

Đăng ký phát âm của pleitecas

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
11/08/2017 Sin duda [es] phát âm Sin duda 0 bình chọn
10/05/2017 Prudencio Indurain [es] phát âm Prudencio Indurain -1 bình chọn
10/05/2017 funcionario [es] phát âm funcionario 0 bình chọn
14/04/2016 al final [es] phát âm al final 0 bình chọn
14/04/2016 sin embargo [es] phát âm sin embargo 0 bình chọn
14/04/2016 gafas oscuras [es] phát âm gafas oscuras 0 bình chọn
14/04/2016 Feliz Navidad [es] phát âm Feliz Navidad 0 bình chọn
04/03/2016 José Luis Mendilibar [es] phát âm José Luis Mendilibar 0 bình chọn
04/03/2016 Javier Carpio [es] phát âm Javier Carpio 0 bình chọn
04/03/2016 Dani Estrada [es] phát âm Dani Estrada 0 bình chọn
04/03/2016 Dani Abalo [es] phát âm Dani Abalo 0 bình chọn
04/03/2016 Fernando Pacheco [es] phát âm Fernando Pacheco 0 bình chọn
04/03/2016 Maikel Mesa [es] phát âm Maikel Mesa 0 bình chọn
04/03/2016 Pau Torres [es] phát âm Pau Torres 0 bình chọn
04/03/2016 Manu Barreiro [es] phát âm Manu Barreiro 0 bình chọn
04/03/2016 David Torres [es] phát âm David Torres 0 bình chọn
04/03/2016 Sergio Mora [es] phát âm Sergio Mora 0 bình chọn
04/03/2016 Sergio Llamas [es] phát âm Sergio Llamas 0 bình chọn
04/03/2016 Hernán Bernardello [es] phát âm Hernán Bernardello 0 bình chọn
04/03/2016 Jon Ander Felipe [es] phát âm Jon Ander Felipe 0 bình chọn
04/03/2016 Facundo Guichón [es] phát âm Facundo Guichón 0 bình chọn
04/03/2016 Dani Pacheco [es] phát âm Dani Pacheco 0 bình chọn
04/03/2016 Javier Flaño [es] phát âm Javier Flaño 0 bình chọn
04/03/2016 José Bordalás [es] phát âm José Bordalás 0 bình chọn
04/03/2016 Antonio Otegui [es] phát âm Antonio Otegui 0 bình chọn
04/03/2016 Miguel Olavide [es] phát âm Miguel Olavide 0 bình chọn
04/03/2016 Alex Berenguer [es] phát âm Alex Berenguer 0 bình chọn
04/03/2016 Miguel Ángel De las Cuevas [es] phát âm Miguel Ángel De las Cuevas 0 bình chọn
04/03/2016 Miguel Flaño [es] phát âm Miguel Flaño 0 bình chọn
04/03/2016 Roberto Torres [es] phát âm Roberto Torres 0 bình chọn