Thành viên:

pleitecas

Đăng ký phát âm của pleitecas

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
15/02/2016 tricentésimo [es] phát âm tricentésimo 0 bình chọn
15/02/2016 desaparecer [es] phát âm desaparecer -1 bình chọn
15/02/2016 lechuza [es] phát âm lechuza 0 bình chọn
15/02/2016 comprendo [es] phát âm comprendo 0 bình chọn
15/02/2016 amorcita [es] phát âm amorcita 0 bình chọn
15/02/2016 espacio cibernético [es] phát âm espacio cibernético 0 bình chọn
15/02/2016 cené [es] phát âm cené 1 bình chọn
15/02/2016 balacear [es] phát âm balacear 0 bình chọn
14/02/2016 con frecuencia [es] phát âm con frecuencia 1 bình chọn
14/02/2016 plaza [es] phát âm plaza 0 bình chọn
14/02/2016 hace fresco [es] phát âm hace fresco 0 bình chọn
14/02/2016 chinita [es] phát âm chinita 0 bình chọn
14/02/2016 cocido en agua [es] phát âm cocido en agua 0 bình chọn
14/02/2016 cocer en agua [es] phát âm cocer en agua 0 bình chọn
13/02/2016 sexcentésimo [es] phát âm sexcentésimo 0 bình chọn
13/02/2016 a continuación [es] phát âm a continuación 0 bình chọn
13/02/2016 ejecución sumaria [es] phát âm ejecución sumaria 0 bình chọn
13/02/2016 carnicero [es] phát âm carnicero 0 bình chọn
13/02/2016 capaz [es] phát âm capaz 0 bình chọn
13/02/2016 gracioso [es] phát âm gracioso 0 bình chọn
13/02/2016 accidente [es] phát âm accidente 1 bình chọn
13/02/2016 excesiva [es] phát âm excesiva 0 bình chọn
13/02/2016 vacía [es] phát âm vacía 0 bình chọn
13/02/2016 suficiente [es] phát âm suficiente 0 bình chọn
13/02/2016 escena [es] phát âm escena 0 bình chọn
13/02/2016 parecido [es] phát âm parecido 0 bình chọn
13/02/2016 ofrecer [es] phát âm ofrecer -1 bình chọn
13/02/2016 ensordecedor [es] phát âm ensordecedor 0 bình chọn
13/02/2016 sucesivo [es] phát âm sucesivo 0 bình chọn
13/02/2016 aterciopelado [es] phát âm aterciopelado 0 bình chọn