Thành viên:

pleitecas

Đăng ký phát âm của pleitecas

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
04/03/2016 Enrique Martín [es] phát âm Enrique Martín 0 bình chọn
04/03/2016 Alejandro Remiro [es] phát âm Alejandro Remiro 0 bình chọn
04/03/2016 Aitor Buñuel [es] phát âm Aitor Buñuel 0 bình chọn
04/03/2016 Egoitz Magdaleno [es] phát âm Egoitz Magdaleno -1 bình chọn
04/03/2016 Julen Arellano [es] phát âm Julen Arellano 0 bình chọn
04/03/2016 Mikel Vesga [es] phát âm Mikel Vesga 0 bình chọn
04/03/2016 Cristian Giles [es] phát âm Cristian Giles 0 bình chọn
04/03/2016 Asier Villalibre [es] phát âm Asier Villalibre 0 bình chọn
04/03/2016 Unai Bilbao [es] phát âm Unai Bilbao 0 bình chọn
04/03/2016 Iñigo Córdoba [es] phát âm Iñigo Córdoba 0 bình chọn
04/03/2016 Gorka Santamaría [es] phát âm Gorka Santamaría 0 bình chọn
04/03/2016 Aritz Egüaras [es] phát âm Aritz Egüaras 0 bình chọn
04/03/2016 Gorka Giralt [es] phát âm Gorka Giralt 0 bình chọn
04/03/2016 Maddi Torre [es] phát âm Maddi Torre 0 bình chọn
04/03/2016 Aitor Seguin [es] phát âm Aitor Seguin 0 bình chọn
04/03/2016 Vanesa Gimbert [es] phát âm Vanesa Gimbert 0 bình chọn
04/03/2016 Xabier Barace [es] phát âm Xabier Barace 0 bình chọn
04/03/2016 Samuel Goñi [es] phát âm Samuel Goñi 0 bình chọn
04/03/2016 Julen Goñi [es] phát âm Julen Goñi 0 bình chọn
04/03/2016 Julen Monreal [es] phát âm Julen Monreal 0 bình chọn
04/03/2016 Joana Flaviano [es] phát âm Joana Flaviano 0 bình chọn
04/03/2016 Sergio Amatriain [es] phát âm Sergio Amatriain 0 bình chọn
04/03/2016 A qué te dedicas [es] phát âm A qué te dedicas 0 bình chọn
04/03/2016 Cuántos años tienes [es] phát âm Cuántos años tienes 0 bình chọn
04/03/2016 Cuál es tu color favorito [es] phát âm Cuál es tu color favorito 0 bình chọn
04/03/2016 ¿Por qué no te callas? [es] phát âm ¿Por qué no te callas? 0 bình chọn
04/03/2016 Qué haces para divertirte [es] phát âm Qué haces para divertirte 0 bình chọn
04/03/2016 Álvaro Messeguer [es] phát âm Álvaro Messeguer 0 bình chọn
04/03/2016 traicionaron [es] phát âm traicionaron 0 bình chọn
04/03/2016 lupuna [es] phát âm lupuna 0 bình chọn