Thành viên:

poniol

Đăng ký phát âm của poniol

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Phát âm Thông tin
15/01/2020 agarroche [es] phát âm agarroche Của Covarrubias
15/01/2020 aragarrón [es] phát âm aragarrón Của Lufidioma
08/12/2019 plans de sa Basarda [ca] phát âm plans de sa Basarda Của didace
08/12/2019 plana d'en Bas [ca] phát âm plana d'en Bas Của didace
08/12/2019 lo Bas [ca] phát âm lo Bas Của didace
08/12/2019 Collet del Bas [ca] phát âm Collet del Bas Của didace
08/12/2019 Coll de Bas [ca] phát âm Coll de Bas Của didace
08/12/2019 Castelló d'en Bas [ca] phát âm Castelló d'en Bas Của didace
08/12/2019 Can Bas [ca] phát âm Can Bas Của didace
08/12/2019 Cal Barxó [ca] phát âm Cal Barxó Của didace
08/12/2019 Barulles [ca] phát âm Barulles Của didace
25/08/2019 Bartugueres [ca] phát âm Bartugueres 0 bình chọn
25/08/2019 torrent de Bartrons [ca] phát âm torrent de Bartrons 0 bình chọn
25/08/2019 Bartró [ca] phát âm Bartró 0 bình chọn
25/08/2019 torrent d'en Bartra [ca] phát âm torrent d'en Bartra Của Somhitots
25/08/2019 Can Bartomeu [ca] phát âm Can Bartomeu 0 bình chọn
25/08/2019 REC Bartés [ca] phát âm REC Bartés 0 bình chọn
25/08/2019 Borda Bartomico [ca] phát âm Borda Bartomico 0 bình chọn
25/08/2019 Mas Bartomeu [ca] phát âm Mas Bartomeu 0 bình chọn
25/08/2019 Cal Bartomeu [ca] phát âm Cal Bartomeu 0 bình chọn
25/08/2019 Borda de Bartomeu [ca] phát âm Borda de Bartomeu 0 bình chọn
25/08/2019 Can Bartomet [ca] phát âm Can Bartomet 0 bình chọn
25/08/2019 Bartolina [ca] phát âm Bartolina 0 bình chọn
25/08/2019 Mas de Bartolo [ca] phát âm Mas de Bartolo 0 bình chọn
25/08/2019 Mas Bartolí [ca] phát âm Mas Bartolí 0 bình chọn
25/08/2019 Can Bartolí [ca] phát âm Can Bartolí 0 bình chọn
25/08/2019 barranc del Bartolí [ca] phát âm barranc del Bartolí 0 bình chọn
25/08/2019 Mas de Bartolet [ca] phát âm Mas de Bartolet 0 bình chọn
25/08/2019 rec de Bartés [ca] phát âm rec de Bartés 0 bình chọn
08/08/2019 Bartés [ca] phát âm Bartés Của didace