Thành viên:

purelily

Đăng ký phát âm của purelily

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
14/10/2011 analysation [en] phát âm analysation 0 bình chọn
14/10/2011 West Side Story [en] phát âm West Side Story 0 bình chọn
14/10/2011 Red River [en] phát âm Red River 0 bình chọn
14/10/2011 Cat People [en] phát âm Cat People 0 bình chọn
14/10/2011 Some Like It Hot [en] phát âm Some Like It Hot 1 bình chọn
09/10/2011 Pymatuning [en] phát âm Pymatuning 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
06/10/2011 nonionized [en] phát âm nonionized 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
06/10/2011 Jacob Weingreen [en] phát âm Jacob Weingreen 0 bình chọn
02/10/2011 prettiest [en] phát âm prettiest 0 bình chọn
30/09/2011 untidily [en] phát âm untidily 0 bình chọn