BETA

Discover Forvo Academy, our new online teaching platform.

Go to Forvo Academy
Thành viên:

qazwer

Đăng ký phát âm của qazwer

Ngày Từ Bình chọn
13/07/2020
phát âm бербер
бербер [ru] 0 bình chọn
13/07/2020
phát âm трюкачество
трюкачество [ru] 0 bình chọn
13/07/2020
phát âm парадность
парадность [ru] 0 bình chọn
13/07/2020
phát âm умытый
умытый [ru] 0 bình chọn
13/07/2020
phát âm Кировабад
Кировабад [ru] 0 bình chọn
06/07/2020
phát âm возмущаться
возмущаться [ru] 0 bình chọn
06/07/2020
phát âm Алексеев
Алексеев [ru] 0 bình chọn
06/07/2020
phát âm Лопаткин
Лопаткин [ru] 0 bình chọn
06/07/2020
phát âm кажимость
кажимость [ru] 0 bình chọn
06/07/2020
phát âm докатавшийся
докатавшийся [ru] 0 bình chọn
06/07/2020
phát âm нерушимо
нерушимо [ru] 0 bình chọn
06/07/2020
phát âm слепнущий
слепнущий [ru] 0 bình chọn
06/07/2020
phát âm пасмурность
пасмурность [ru] 0 bình chọn
06/07/2020
phát âm откачанный
откачанный [ru] 0 bình chọn
06/07/2020
phát âm добренько
добренько [ru] 0 bình chọn
06/07/2020
phát âm перелечь
перелечь [ru] 0 bình chọn
06/07/2020
phát âm булькавший
булькавший [ru] 0 bình chọn
06/07/2020
phát âm приручающий
приручающий [ru] 0 bình chọn
06/07/2020
phát âm киснувший
киснувший [ru] 0 bình chọn
06/07/2020
phát âm шлёпанный
шлёпанный [ru] 0 bình chọn
06/07/2020
phát âm пикирующий
пикирующий [ru] 0 bình chọn
06/07/2020
phát âm отогнувшийся
отогнувшийся [ru] 0 bình chọn
06/07/2020
phát âm откидать
откидать [ru] 0 bình chọn
06/07/2020
phát âm всратость
всратость [ru] 0 bình chọn
06/07/2020
phát âm отстиранный
отстиранный [ru] 0 bình chọn
06/07/2020
phát âm чернокнижный
чернокнижный [ru] 0 bình chọn
06/07/2020
phát âm правобережье
правобережье [ru] 0 bình chọn
06/07/2020
phát âm припорошивший
припорошивший [ru] 0 bình chọn
06/07/2020
phát âm инвертирующий
инвертирующий [ru] 0 bình chọn
06/07/2020
phát âm покато
покато [ru] 0 bình chọn