Thành viên:

raldo

Đăng ký phát âm của raldo

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
12/06/2009 Seville [en] phát âm Seville 0 bình chọn
12/06/2009 Ediacaran [en] phát âm Ediacaran 0 bình chọn
12/06/2009 natatory [en] phát âm natatory 0 bình chọn
12/06/2009 peonage [en] phát âm peonage 0 bình chọn
12/06/2009 rodomontade [en] phát âm rodomontade 0 bình chọn
12/06/2009 hippopotomonstrosesquipedaliaphobia [en] phát âm hippopotomonstrosesquipedaliaphobia 0 bình chọn
12/06/2009 hippopotomonstrosesquipedalian [en] phát âm hippopotomonstrosesquipedalian 3 bình chọn Phát âm tốt nhất