Thành viên:

ramukhsakarp

Đăng ký phát âm của ramukhsakarp

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
23/07/2012 होठ [hi] phát âm होठ 0 bình chọn
23/07/2012 श्रीमती [hi] phát âm श्रीमती 0 bình chọn
23/07/2012 காலங் கார்த்தால [ta] phát âm காலங் கார்த்தால 0 bình chọn
23/07/2012 உன் பெயர் என்ன [ta] phát âm உன் பெயர் என்ன 0 bình chọn
23/07/2012 பூமி [ta] phát âm பூமி -1 bình chọn
23/07/2012 நன்றி [ta] phát âm நன்றி 1 bình chọn
23/07/2012 இறைவன் [ta] phát âm இறைவன் 0 bình chọn
23/07/2012 மனிதன் [ta] phát âm மனிதன் 0 bình chọn
23/07/2012 இருட்டு [ta] phát âm இருட்டு 0 bình chọn
23/07/2012 ஒட்டடை [ta] phát âm ஒட்டடை 0 bình chọn
23/07/2012 கோண்டுவானா [ta] phát âm கோண்டுவானா 0 bình chọn