Thành viên:

readd1

Đăng ký phát âm của readd1

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Phát âm Thông tin
11/12/2009 devastation [en] phát âm devastation Của TopQuark
11/12/2009 transportation [en] phát âm transportation 4 bình chọn Phát âm tốt nhất
11/12/2009 recordable [en] phát âm recordable 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
10/12/2009 booklet [en] phát âm booklet Của TopQuark
10/12/2009 communism [en] phát âm communism 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
10/12/2009 combustion [en] phát âm combustion 3 bình chọn Phát âm tốt nhất