Thành viên:

readd1

Đăng ký phát âm của readd1

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Phrase Nghe Bình chọn
28/06/2016 The Antonines are four Roman Emperors who ruled between 138 and 192 [en] phát âm The Antonines are four Roman Emperors who ruled between 138 and 192 0 bình chọn
28/06/2016 insurance is something companies often mis-sell [en] phát âm insurance is something companies often mis-sell 0 bình chọn