Thành viên:

reinaldojr

Đăng ký phát âm của reinaldojr

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
20/09/2010 pulverizado [pt] phát âm pulverizado 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
20/09/2010 pupila [pt] phát âm pupila 0 bình chọn
20/09/2010 Fila brasileiro [pt] phát âm Fila brasileiro 0 bình chọn
17/09/2010 panfletar [pt] phát âm panfletar 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
17/09/2010 pão-durismo [pt] phát âm pão-durismo 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
14/09/2010 chamarra [pt] phát âm chamarra 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
14/09/2010 chamboado [pt] phát âm chamboado 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
14/09/2010 amigo da onça [pt] phát âm amigo da onça 0 bình chọn
14/09/2010 acertar na lata [pt] phát âm acertar na lata 0 bình chọn
14/09/2010 achar pêlo em ovo [pt] phát âm achar pêlo em ovo 0 bình chọn
14/09/2010 afogar o ganso [pt] phát âm afogar o ganso 0 bình chọn
14/09/2010 bater as botas [pt] phát âm bater as botas 0 bình chọn
14/09/2010 enfiar o pé na jaca [pt] phát âm enfiar o pé na jaca 0 bình chọn
14/09/2010 cevadaria [pt] phát âm cevadaria 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
14/09/2010 bombar [pt] phát âm bombar 0 bình chọn
14/09/2010 chamuscadela [pt] phát âm chamuscadela 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
14/09/2010 cevadouro [pt] phát âm cevadouro 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
14/09/2010 chamarela [pt] phát âm chamarela 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
14/09/2010 cevadura [pt] phát âm cevadura 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
14/09/2010 cetrígero [pt] phát âm cetrígero 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
14/09/2010 averiguei [pt] phát âm averiguei 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
10/09/2010 cajuzinho [pt] phát âm cajuzinho 0 bình chọn
10/09/2010 humano [pt] phát âm humano 0 bình chọn
10/09/2010 ambiente [pt] phát âm ambiente 2 bình chọn
10/09/2010 Ostra [pt] phát âm Ostra 0 bình chọn
10/09/2010 sapucaia [pt] phát âm sapucaia 0 bình chọn
10/09/2010 limão-taiti [pt] phát âm limão-taiti 1 bình chọn
10/09/2010 preconização [pt] phát âm preconização 0 bình chọn
10/09/2010 estropiar [pt] phát âm estropiar 0 bình chọn
10/09/2010 Costa do Sauípe [pt] phát âm Costa do Sauípe 0 bình chọn