Thành viên:

reinaldojr

Đăng ký phát âm của reinaldojr

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
09/09/2010 Wilson Simonal [pt] phát âm Wilson Simonal 0 bình chọn
09/09/2010 Chico Buarque [pt] phát âm Chico Buarque 0 bình chọn
09/09/2010 gíria [pt] phát âm gíria 1 bình chọn
09/09/2010 pisar na bola [pt] phát âm pisar na bola 0 bình chọn
09/09/2010 bola pra frente [pt] phát âm bola pra frente 0 bình chọn
09/09/2010 chutar o balde [pt] phát âm chutar o balde 0 bình chọn
09/09/2010 encher o caneco [pt] phát âm encher o caneco 0 bình chọn
09/09/2010 chutar o pau da barraca [pt] phát âm chutar o pau da barraca 0 bình chọn
09/09/2010 andar na linha [pt] phát âm andar na linha 0 bình chọn
09/09/2010 acertar na mosca [pt] phát âm acertar na mosca 0 bình chọn
09/09/2010 quebrar o galho [pt] phát âm quebrar o galho 0 bình chọn
09/09/2010 levar um fora [pt] phát âm levar um fora 0 bình chọn
09/09/2010 dar bola [pt] phát âm dar bola 0 bình chọn
09/09/2010 andar nas nuvens [pt] phát âm andar nas nuvens 0 bình chọn
09/09/2010 ao pé da letra [pt] phát âm ao pé da letra 0 bình chọn
09/09/2010 a Deus dará [pt] phát âm a Deus dará 0 bình chọn
09/09/2010 cetológico [pt] phát âm cetológico 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
07/09/2010 vaza [pt] phát âm vaza 0 bình chọn
07/09/2010 mocreia [pt] phát âm mocreia 0 bình chọn
07/09/2010 delinquência [pt] phát âm delinquência 0 bình chọn
07/09/2010 ninfeta [pt] phát âm ninfeta 0 bình chọn
07/09/2010 vinagrete [pt] phát âm vinagrete 0 bình chọn
07/09/2010 pirão de peixe [pt] phát âm pirão de peixe 0 bình chọn
07/09/2010 bobó de camarão [pt] phát âm bobó de camarão 0 bình chọn
07/09/2010 rabada [pt] phát âm rabada 0 bình chọn
07/09/2010 Siri [pt] phát âm Siri 0 bình chọn
07/09/2010 bife [pt] phát âm bife 0 bình chọn
07/09/2010 arroz e feijão [pt] phát âm arroz e feijão 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
07/09/2010 picadinho [pt] phát âm picadinho 0 bình chọn
07/09/2010 feijão preto [pt] phát âm feijão preto 0 bình chọn