Thành viên:

rerx

Đăng ký phát âm của rerx

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
26/06/2017 Pfefferrahmsoße [de] phát âm Pfefferrahmsoße 0 bình chọn
26/06/2017 Personenmine [de] phát âm Personenmine 0 bình chọn
21/07/2012 abpatrouillieren [de] phát âm abpatrouillieren 0 bình chọn
21/07/2012 Discofox [de] phát âm Discofox 0 bình chọn
21/07/2012 Alleinerbin [de] phát âm Alleinerbin 0 bình chọn
30/04/2012 Ruhrpott [de] phát âm Ruhrpott 0 bình chọn
30/04/2012 Strukturwandel [de] phát âm Strukturwandel 0 bình chọn
30/04/2012 Vertragsfußballer [de] phát âm Vertragsfußballer 0 bình chọn
30/04/2012 Malocher [de] phát âm Malocher 0 bình chọn
30/04/2012 Wohngenossenschaft [de] phát âm Wohngenossenschaft 0 bình chọn
16/04/2012 orbital [de] phát âm orbital 0 bình chọn
16/04/2012 Größenwahn [de] phát âm Größenwahn 0 bình chọn
30/10/2009 notdürftig [de] phát âm notdürftig 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
30/10/2009 Laufkundschaft [de] phát âm Laufkundschaft 0 bình chọn
30/10/2009 fummeln [de] phát âm fummeln 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
30/10/2009 Erbsenzähler [de] phát âm Erbsenzähler 0 bình chọn
30/10/2009 Eiertanz [de] phát âm Eiertanz 0 bình chọn
30/10/2009 Dingsbums [de] phát âm Dingsbums -1 bình chọn
30/10/2009 Broterwerb [de] phát âm Broterwerb 0 bình chọn
30/10/2009 Bundeskartellamt [de] phát âm Bundeskartellamt 0 bình chọn
30/10/2009 verbergen [de] phát âm verbergen 0 bình chọn
30/10/2009 Schärfentiefe [de] phát âm Schärfentiefe 0 bình chọn
30/10/2009 Spagat [de] phát âm Spagat 0 bình chọn
30/10/2009 Laufgestell [de] phát âm Laufgestell 0 bình chọn
30/10/2009 Eingliederung [de] phát âm Eingliederung 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
30/10/2009 arglos [de] phát âm arglos 0 bình chọn
30/10/2009 Baureihe [de] phát âm Baureihe 0 bình chọn
30/10/2009 Sitzfleisch [de] phát âm Sitzfleisch 0 bình chọn
30/10/2009 Übelkeit [de] phát âm Übelkeit 0 bình chọn
30/10/2009 flashmob [de] phát âm flashmob 0 bình chọn