Thành viên:

rerx

Đăng ký phát âm của rerx

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
30/10/2009 praxisgebühr [de] phát âm praxisgebühr 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
30/10/2009 Nachrücker [de] phát âm Nachrücker 0 bình chọn
30/10/2009 Misshandlung [de] phát âm Misshandlung 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
30/10/2009 Autobombe [de] phát âm Autobombe 0 bình chọn
30/10/2009 Datenschutz [de] phát âm Datenschutz 0 bình chọn
30/10/2009 integral [de] phát âm integral 0 bình chọn
30/10/2009 Schuldenabbau [de] phát âm Schuldenabbau 0 bình chọn
30/10/2009 Fürniss [de] phát âm Fürniss 0 bình chọn
30/10/2009 Unterschicht [de] phát âm Unterschicht 0 bình chọn
30/10/2009 Zapfenstreich [de] phát âm Zapfenstreich 0 bình chọn
30/10/2009 razzia [de] phát âm razzia 0 bình chọn
30/10/2009 Regierungserklärung [de] phát âm Regierungserklärung 0 bình chọn
30/10/2009 Sicherheitslücke [de] phát âm Sicherheitslücke 0 bình chọn
30/10/2009 Mehrfamilienhaus [de] phát âm Mehrfamilienhaus 0 bình chọn
30/10/2009 Leitzins [de] phát âm Leitzins 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
30/10/2009 Apotheker [de] phát âm Apotheker 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
30/10/2009 Bundestagspräsident [de] phát âm Bundestagspräsident 0 bình chọn
30/10/2009 Allerheiligen [de] phát âm Allerheiligen 0 bình chọn
30/10/2009 vgl. [de] phát âm vgl. 0 bình chọn
30/10/2009 euer [de] phát âm euer 4 bình chọn Phát âm tốt nhất
30/10/2009 Steinecke [de] phát âm Steinecke 0 bình chọn
30/10/2009 Reformationstag [de] phát âm Reformationstag 0 bình chọn