Thành viên:

ret001

Biên tập viên Forvo

Đăng ký phát âm của ret001

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Phát âm Thông tin
28/12/2013 flyghinder [sv] phát âm flyghinder Của goeranm
28/12/2013 Filmkameror [sv] phát âm Filmkameror Của goeranm
28/12/2013 uppkoppling [sv] phát âm uppkoppling Của goeranm
28/12/2013 nätberoende [sv] phát âm nätberoende Của goeranm
28/12/2013 Surfplattan [sv] phát âm Surfplattan Của goeranm
28/12/2013 krångligare [sv] phát âm krångligare Của goeranm
28/12/2013 apparatens [sv] phát âm apparatens Của goeranm
28/12/2013 sessionerna [sv] phát âm sessionerna Của goeranm
28/12/2013 Loggen [sv] phát âm Loggen Của pernys32
28/12/2013 id-nummer [sv] phát âm id-nummer Của goeranm
28/12/2013 köparens [sv] phát âm köparens Của goeranm
28/12/2013 konstigare [sv] phát âm konstigare Của goeranm
28/12/2013 kontantkortstelefon [sv] phát âm kontantkortstelefon Của goeranm
28/12/2013 identifieras [sv] phát âm identifieras Của goeranm
28/12/2013 personanknutet [sv] phát âm personanknutet Của goeranm
28/12/2013 låses [sv] phát âm låses Của goeranm
28/12/2013 säkerhetskoden [sv] phát âm säkerhetskoden Của goeranm
28/12/2013 kryptering [sv] phát âm kryptering Của goeranm
28/12/2013 inloggning [sv] phát âm inloggning Của goeranm
28/12/2013 appar [sv] phát âm appar Của goeranm
28/12/2013 uppdateringar [sv] phát âm uppdateringar Của goeranm
28/12/2013 drivrutiner [sv] phát âm drivrutiner Của goeranm
28/12/2013 e-korten [sv] phát âm e-korten Của goeranm
28/12/2013 uppdateras [sv] phát âm uppdateras Của goeranm
28/12/2013 apparaterna [sv] phát âm apparaterna Của goeranm
28/12/2013 identifierar [sv] phát âm identifierar Của goeranm
28/12/2013 skärmstorlek [sv] phát âm skärmstorlek Của goeranm
28/12/2013 tv-vägg [sv] phát âm tv-vägg Của goeranm
28/12/2013 förval [sv] phát âm förval Của goeranm
28/12/2013 apparater [sv] phát âm apparater Của goeranm