Thành viên:

ret001

Đăng ký phát âm của ret001

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Phát âm Thông tin
26/12/2013 våldsutövning [sv] phát âm våldsutövning Của pernys32
26/12/2013 Nollpointsmetoden [sv] phát âm Nollpointsmetoden Của pernys32
26/12/2013 kortfattade [sv] phát âm kortfattade Của pernys32
26/12/2013 bantningsmetod [sv] phát âm bantningsmetod Của pernys32
26/12/2013 kalorifria [sv] phát âm kalorifria Của pernys32
26/12/2013 oregelbundna [sv] phát âm oregelbundna Của pernys32
26/12/2013 strävsamma [sv] phát âm strävsamma Của pernys32
26/12/2013 sagans [sv] phát âm sagans Của pernys32
26/12/2013 problemlösningsmoral [sv] phát âm problemlösningsmoral Của pernys32
26/12/2013 händelsekedjan [sv] phát âm händelsekedjan Của pernys32
26/12/2013 kärleksfulla [sv] phát âm kärleksfulla Của pernys32
26/12/2013 kärleksfullheten [sv] phát âm kärleksfullheten Của pernys32
26/12/2013 Kroppsstraff [sv] phát âm Kroppsstraff Của pernys32
26/12/2013 vardagsmat [sv] phát âm vardagsmat Của pernys32
26/12/2013 berättades [sv] phát âm berättades Của pernys32
26/12/2013 giftes [sv] phát âm giftes Của pernys32
26/12/2013 skrikande [sv] phát âm skrikande Của pernys32
26/12/2013 gungstolen [sv] phát âm gungstolen Của pernys32
26/12/2013 stickning [sv] phát âm stickning Của pernys32
26/12/2013 formulerad [sv] phát âm formulerad Của pernys32
26/12/2013 bondmoran [sv] phát âm bondmoran Của pernys32
26/12/2013 riset [sv] phát âm riset Của pernys32
26/12/2013 slakta [sv] phát âm slakta Của pernys32
26/12/2013 förlängd [sv] phát âm förlängd Của pernys32
26/12/2013 Varumärket [sv] phát âm Varumärket Của pernys32
26/12/2013 uppknutna [sv] phát âm uppknutna Của pernys32
26/12/2013 trångt [sv] phát âm trångt Của pernys32
26/12/2013 Varutillverkning [sv] phát âm Varutillverkning Của pernys32
26/12/2013 förtroendekapital [sv] phát âm förtroendekapital Của pernys32
26/12/2013 katten [sv] phát âm katten Của pernys32