Thành viên:

ret001

Biên tập viên Forvo

Đăng ký phát âm của ret001

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
03/04/2013 poläraxel [sv] phát âm poläraxel 0 bình chọn
03/04/2013 Adelgunde [sv] phát âm Adelgunde 0 bình chọn
03/04/2013 Karhu-gruppen [sv] phát âm Karhu-gruppen 0 bình chọn
03/04/2013 John Gustaf Agelii [sv] phát âm John Gustaf Agelii 0 bình chọn
03/04/2013 pivå [sv] phát âm pivå 0 bình chọn
03/04/2013 Hans Olof Jeppsson [sv] phát âm Hans Olof Jeppsson 0 bình chọn
03/04/2013 Solveig Andersson [sv] phát âm Solveig Andersson 0 bình chọn
03/04/2013 Sune Andersson [sv] phát âm Sune Andersson 0 bình chọn
03/04/2013 Stig Sundqvist [sv] phát âm Stig Sundqvist 0 bình chọn
03/04/2013 Karl-Erik Palmér [sv] phát âm Karl-Erik Palmér 0 bình chọn
03/04/2013 Calle Palmér [sv] phát âm Calle Palmér 0 bình chọn
03/04/2013 Bror Mellberg [sv] phát âm Bror Mellberg 0 bình chọn
03/04/2013 residy [sv] phát âm residy 0 bình chọn
03/04/2013 Tove Torbiörnsson [sv] phát âm Tove Torbiörnsson 0 bình chọn
03/04/2013 Helena Munktell [sv] phát âm Helena Munktell 0 bình chọn
03/04/2013 Per Mårtensson [sv] phát âm Per Mårtensson 0 bình chọn
03/04/2013 böjspricka [sv] phát âm böjspricka 0 bình chọn
03/04/2013 Djurgårdsbrunn [sv] phát âm Djurgårdsbrunn 0 bình chọn
03/04/2013 Dahlstedt [sv] phát âm Dahlstedt 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
03/04/2013 Gudrun Sjödén [sv] phát âm Gudrun Sjödén 0 bình chọn
03/04/2013 Olle Adolphson [sv] phát âm Olle Adolphson 0 bình chọn
03/04/2013 pi-dagen [sv] phát âm pi-dagen 0 bình chọn
03/04/2013 restterm [sv] phát âm restterm 0 bình chọn
03/04/2013 regression [sv] phát âm regression 0 bình chọn
03/04/2013 residual [sv] phát âm residual 0 bình chọn
03/04/2013 rekursiv [sv] phát âm rekursiv 0 bình chọn
03/04/2013 fyrsiding [sv] phát âm fyrsiding 0 bình chọn
03/04/2013 pseudoinvers [sv] phát âm pseudoinvers 0 bình chọn
03/04/2013 manchuiska [sv] phát âm manchuiska 0 bình chọn
03/04/2013 Manchuriet [sv] phát âm Manchuriet 0 bình chọn