Thành viên:

ret001

Biên tập viên Forvo

Đăng ký phát âm của ret001

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
19/11/2013 australiensare [sv] phát âm australiensare 1 bình chọn
15/09/2013 Rölleka [sv] phát âm Rölleka 0 bình chọn
14/09/2013 polacksbacken [sv] phát âm polacksbacken 0 bình chọn
14/09/2013 fejsan [sv] phát âm fejsan 0 bình chọn
14/09/2013 vidtog [sv] phát âm vidtog 0 bình chọn
14/09/2013 hyste [sv] phát âm hyste 0 bình chọn
14/09/2013 infekterat [sv] phát âm infekterat 0 bình chọn
14/09/2013 ompröva [sv] phát âm ompröva 0 bình chọn
14/09/2013 bedrivit [sv] phát âm bedrivit 0 bình chọn
14/09/2013 bedrev [sv] phát âm bedrev 0 bình chọn
14/09/2013 förskottera [sv] phát âm förskottera 0 bình chọn
14/09/2013 återstå [sv] phát âm återstå 3 bình chọn
14/09/2013 återstod [sv] phát âm återstod 0 bình chọn
14/09/2013 febrilt [sv] phát âm febrilt 0 bình chọn
14/09/2013 Fabrikation [sv] phát âm Fabrikation 0 bình chọn
14/09/2013 semestrande [sv] phát âm semestrande 0 bình chọn
14/09/2013 grejerna [sv] phát âm grejerna 1 bình chọn
14/09/2013 världskrig [sv] phát âm världskrig 0 bình chọn
14/09/2013 lastbilarna [sv] phát âm lastbilarna 0 bình chọn
14/09/2013 greppbräda [sv] phát âm greppbräda 1 bình chọn
14/09/2013 styrelseledamöter [sv] phát âm styrelseledamöter 0 bình chọn
14/09/2013 hakhållare [sv] phát âm hakhållare 1 bình chọn
14/09/2013 nedersadel [sv] phát âm nedersadel 1 bình chọn
14/09/2013 ändknapp [sv] phát âm ändknapp 1 bình chọn
10/06/2013 Trappgränd [sv] phát âm Trappgränd 0 bình chọn
10/06/2013 hemmakväll [sv] phát âm hemmakväll 0 bình chọn
10/06/2013 singeltjej [sv] phát âm singeltjej 1 bình chọn
10/06/2013 töntig [sv] phát âm töntig 0 bình chọn
10/06/2013 bordsbeställning [sv] phát âm bordsbeställning 0 bình chọn
10/06/2013 pekskärmar [sv] phát âm pekskärmar 0 bình chọn