Thành viên:

ret001

Biên tập viên Forvo

Đăng ký phát âm của ret001

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
28/04/2013 avskaffad [sv] phát âm avskaffad 0 bình chọn
28/04/2013 boendeplanering [sv] phát âm boendeplanering 0 bình chọn
28/04/2013 mångsidigt [sv] phát âm mångsidigt 1 bình chọn
28/04/2013 specialskoleutbildningen [sv] phát âm specialskoleutbildningen 0 bình chọn
28/04/2013 medfinansiering [sv] phát âm medfinansiering 0 bình chọn
28/04/2013 stödformer [sv] phát âm stödformer 0 bình chọn
28/04/2013 behovsbedömning [sv] phát âm behovsbedömning 0 bình chọn
28/04/2013 anmärkningsvärda [sv] phát âm anmärkningsvärda 0 bình chọn
28/04/2013 spelmonopolet [sv] phát âm spelmonopolet 0 bình chọn
28/04/2013 specialskola [sv] phát âm specialskola 0 bình chọn
28/04/2013 riksgymnasium [sv] phát âm riksgymnasium 0 bình chọn
28/04/2013 socialpolitiken [sv] phát âm socialpolitiken 0 bình chọn
28/04/2013 skyddsnätet [sv] phát âm skyddsnätet 0 bình chọn
28/04/2013 huvudmän [sv] phát âm huvudmän 0 bình chọn
28/04/2013 spelmissbrukaren [sv] phát âm spelmissbrukaren 0 bình chọn
28/04/2013 bidragsberoende [sv] phát âm bidragsberoende 0 bình chọn
28/04/2013 multifunktionshinder [sv] phát âm multifunktionshinder 0 bình chọn
28/04/2013 synskadade [sv] phát âm synskadade 0 bình chọn
28/04/2013 spelbranschens [sv] phát âm spelbranschens 0 bình chọn
28/04/2013 LSS [sv] phát âm LSS 0 bình chọn
28/04/2013 spelträsket [sv] phát âm spelträsket 0 bình chọn
28/04/2013 miljardsummor [sv] phát âm miljardsummor 0 bình chọn
28/04/2013 vinn [sv] phát âm vinn 0 bình chọn
28/04/2013 spelmissbruket [sv] phát âm spelmissbruket 0 bình chọn
28/04/2013 erbjuds [sv] phát âm erbjuds 0 bình chọn
28/04/2013 skambelagt [sv] phát âm skambelagt 0 bình chọn
28/04/2013 medsystrar [sv] phát âm medsystrar 0 bình chọn
28/04/2013 missbrukarna [sv] phát âm missbrukarna 0 bình chọn
28/04/2013 röststarkare [sv] phát âm röststarkare 0 bình chọn
28/04/2013 medbröder [sv] phát âm medbröder 0 bình chọn