Thành viên:

ricardoxd

Đăng ký phát âm của ricardoxd

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
26/01/2013 Estou com fome [pt] phát âm Estou com fome -1 bình chọn
26/01/2013 Arma letal [pt] phát âm Arma letal 0 bình chọn
26/01/2013 João [pt] phát âm João 0 bình chọn
26/01/2013 fervilhavam [pt] phát âm fervilhavam 0 bình chọn
26/01/2013 Ele Hesitou [pt] phát âm Ele Hesitou 0 bình chọn
26/01/2013 Nossas atividades matutinas [pt] phát âm Nossas atividades matutinas 0 bình chọn