Thành viên:

riddle

Đăng ký phát âm của riddle

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
14/11/2008 brzoza [pl] phát âm brzoza 0 bình chọn
14/11/2008 Gniezno [pl] phát âm Gniezno 0 bình chọn
14/11/2008 Wysowa [pl] phát âm Wysowa 0 bình chọn
14/11/2008 Wolsztyn [pl] phát âm Wolsztyn 0 bình chọn
14/11/2008 Zawiercie [pl] phát âm Zawiercie 0 bình chọn
14/11/2008 Ustronie Morskie [pl] phát âm Ustronie Morskie 0 bình chọn
14/11/2008 Karnity [pl] phát âm Karnity 0 bình chọn
14/11/2008 Krasiczyn [pl] phát âm Krasiczyn 0 bình chọn
14/11/2008 Krasków [pl] phát âm Krasków 0 bình chọn
14/11/2008 Krześlice [pl] phát âm Krześlice 0 bình chọn
14/11/2008 Tolkmicko [pl] phát âm Tolkmicko 0 bình chọn
14/11/2008 Arciszewski [pl] phát âm Arciszewski 0 bình chọn
14/11/2008 Adam Przeworski [pl] phát âm Adam Przeworski 0 bình chọn
14/11/2008 dziczek [pl] phát âm dziczek 0 bình chọn
14/11/2008 Maria [pl] phát âm Maria 1 bình chọn
14/11/2008 maczuga [pl] phát âm maczuga 0 bình chọn
14/11/2008 talerz [pl] phát âm talerz 0 bình chọn