Thành viên:

rishi

Đăng ký phát âm của rishi

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
31/08/2009 Alsatian [en] phát âm Alsatian 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
31/08/2009 Assam [as] phát âm Assam 0 bình chọn
31/08/2009 rishi [en] phát âm rishi 0 bình chọn