Thành viên:

rsalvarez

Đăng ký phát âm của rsalvarez

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
27/09/2017 Rosa de Bayahíbe [es] phát âm Rosa de Bayahíbe 0 bình chọn
27/09/2017 fibrado [es] phát âm fibrado 0 bình chọn
27/09/2017 viralata [es] phát âm viralata 0 bình chọn
16/04/2014 vanilocuencia [es] phát âm vanilocuencia 2 bình chọn
16/04/2014 chanchullo [es] phát âm chanchullo 1 bình chọn
16/04/2014 impertinencia [es] phát âm impertinencia 0 bình chọn
25/02/2014 cocción [es] phát âm cocción 1 bình chọn
25/02/2014 alhaja [es] phát âm alhaja 2 bình chọn
25/02/2014 trompo [es] phát âm trompo 1 bình chọn
25/02/2014 gallareta [es] phát âm gallareta 1 bình chọn
25/02/2014 obviamente [es] phát âm obviamente 0 bình chọn
25/02/2014 obvio [es] phát âm obvio 0 bình chọn
25/02/2014 tambora [es] phát âm tambora 1 bình chọn
25/02/2014 omnívoro [es] phát âm omnívoro 0 bình chọn
25/02/2014 plancton [es] phát âm plancton 1 bình chọn
25/02/2014 Victoria [es] phát âm Victoria 3 bình chọn
06/08/2013 Jesús [es] phát âm Jesús 1 bình chọn
06/08/2013 abolengo [es] phát âm abolengo 0 bình chọn
06/08/2013 Madrid [es] phát âm Madrid 0 bình chọn
06/08/2013 exigente [es] phát âm exigente 0 bình chọn
13/07/2013 Parque Nacional Nalga de Maco [es] phát âm Parque Nacional Nalga de Maco 0 bình chọn
13/07/2013 porque [es] phát âm porque 0 bình chọn
13/07/2013 sino [es] phát âm sino 3 bình chọn
10/07/2013 payaso [es] phát âm payaso 1 bình chọn
10/07/2013 yuca [es] phát âm yuca 1 bình chọn
10/07/2013 pollo [es] phát âm pollo 2 bình chọn
10/07/2013 batalla [es] phát âm batalla 1 bình chọn
10/07/2013 yegua [es] phát âm yegua 0 bình chọn
10/07/2013 apoyo [es] phát âm apoyo 0 bình chọn
10/07/2013 poyo [es] phát âm poyo 0 bình chọn