Thành viên:

rsalvarez

Đăng ký phát âm của rsalvarez

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
10/07/2013 corrección [es] phát âm corrección 0 bình chọn
10/07/2013 reloj [es] phát âm reloj 0 bình chọn
10/07/2013 relajo [es] phát âm relajo 1 bình chọn
10/07/2013 absoluto [es] phát âm absoluto 0 bình chọn
10/07/2013 perenne [es] phát âm perenne 1 bình chọn
10/07/2013 Bruselas [es] phát âm Bruselas 0 bình chọn
09/07/2013 petimetre [es] phát âm petimetre 0 bình chọn
09/07/2013 derrumbe [es] phát âm derrumbe 0 bình chọn
09/07/2013 extraño [es] phát âm extraño 2 bình chọn
09/07/2013 reflexión [es] phát âm reflexión 0 bình chọn
14/05/2013 ronroneo [es] phát âm ronroneo 0 bình chọn
14/05/2013 alarido [es] phát âm alarido 0 bình chọn
14/05/2013 caoba [es] phát âm caoba 0 bình chọn
14/05/2013 brebaje [es] phát âm brebaje 0 bình chọn
14/05/2013 abono [es] phát âm abono 3 bình chọn
14/05/2013 remolón [es] phát âm remolón 0 bình chọn
14/05/2013 Eugenio María de Hostos [es] phát âm Eugenio María de Hostos 0 bình chọn
14/05/2013 muecín [es] phát âm muecín 0 bình chọn
07/05/2013 cabeza de chorlito [es] phát âm cabeza de chorlito 0 bình chọn
07/05/2013 partera [es] phát âm partera 0 bình chọn
07/05/2013 abur [es] phát âm abur 0 bình chọn
07/05/2013 lengüilargo [es] phát âm lengüilargo 0 bình chọn
07/05/2013 ananás [es] phát âm ananás 0 bình chọn
07/05/2013 rejón [es] phát âm rejón 0 bình chọn
07/05/2013 sombrillazo [es] phát âm sombrillazo 0 bình chọn
07/05/2013 manisero [es] phát âm manisero 0 bình chọn
06/05/2013 rondalla [es] phát âm rondalla 1 bình chọn
06/05/2013 macramé [es] phát âm macramé 0 bình chọn
06/05/2013 relincho [es] phát âm relincho 0 bình chọn
06/05/2013 berrido [es] phát âm berrido 0 bình chọn