Thành viên:

rsalvarez

Đăng ký phát âm của rsalvarez

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
07/02/2013 ñame con bacalao [es] phát âm ñame con bacalao 0 bình chọn
07/02/2013 yautía [es] phát âm yautía 0 bình chọn
07/02/2013 pescado con coco [es] phát âm pescado con coco 0 bình chọn
07/02/2013 aceite de coco [es] phát âm aceite de coco 0 bình chọn
07/02/2013 peso dominicano [es] phát âm peso dominicano 0 bình chọn
07/02/2013 moro de guandules [es] phát âm moro de guandules 0 bình chọn
07/02/2013 habichuelas con dulce [es] phát âm habichuelas con dulce 0 bình chọn
07/02/2013 Alejandro Woss y Gil [es] phát âm Alejandro Woss y Gil 0 bình chọn
06/02/2013 Francisco Henríquez y Carvajal [es] phát âm Francisco Henríquez y Carvajal 0 bình chọn
06/02/2013 mangulina [es] phát âm mangulina 0 bình chọn
06/02/2013 patacón [es] phát âm patacón 0 bình chọn
06/02/2013 pez gordo [es] phát âm pez gordo 0 bình chọn
06/02/2013 mal de ojo [es] phát âm mal de ojo 0 bình chọn
06/02/2013 Isla Saona [es] phát âm Isla Saona 0 bình chọn
06/02/2013 Isla Cabritos [es] phát âm Isla Cabritos 0 bình chọn
06/02/2013 Santa Cruz de El Seibo [es] phát âm Santa Cruz de El Seibo 0 bình chọn
06/02/2013 San Ignacio de Sabaneta [es] phát âm San Ignacio de Sabaneta 0 bình chọn
06/02/2013 anafe [es] phát âm anafe 0 bình chọn
06/02/2013 guayabal [es] phát âm guayabal 0 bình chọn
31/01/2013 garrapiña [es] phát âm garrapiña 0 bình chọn
31/01/2013 coquí [es] phát âm coquí 0 bình chọn
31/01/2013 jaiba [es] phát âm jaiba 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
04/10/2012 jicotea [es] phát âm jicotea 0 bình chọn
04/10/2012 culebrilla [es] phát âm culebrilla 0 bình chọn
04/10/2012 bacinilla [es] phát âm bacinilla 0 bình chọn
04/10/2012 virreina [es] phát âm virreina 0 bình chọn
04/10/2012 bochinche [es] phát âm bochinche 0 bình chọn
04/10/2012 burundanga [es] phát âm burundanga 0 bình chọn
03/10/2012 desguañangar [es] phát âm desguañangar 0 bình chọn
30/11/2011 quincuagenaria [es] phát âm quincuagenaria 1 bình chọn Phát âm tốt nhất