Thành viên:

rushmurad

Đăng ký phát âm của rushmurad

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
27/04/2011 siamang [ms] phát âm siamang 0 bình chọn
27/04/2011 rusa [ms] phát âm rusa 0 bình chọn
27/04/2011 liwat [ms] phát âm liwat 0 bình chọn
27/04/2011 kening [ms] phát âm kening 0 bình chọn
27/04/2011 kacamata [ms] phát âm kacamata 0 bình chọn
27/04/2011 bersejarah [ms] phát âm bersejarah 0 bình chọn
27/04/2011 Negaraku [ms] phát âm Negaraku 0 bình chọn
27/04/2011 manusiawi [ms] phát âm manusiawi 0 bình chọn
27/04/2011 sesat [ms] phát âm sesat 0 bình chọn
27/04/2011 barangkali [ms] phát âm barangkali 0 bình chọn
27/04/2011 pupus [ms] phát âm pupus 0 bình chọn
27/04/2011 celoteh [ms] phát âm celoteh 0 bình chọn
27/04/2011 celaru [ms] phát âm celaru 0 bình chọn
27/04/2011 mampat [ms] phát âm mampat 0 bình chọn
27/04/2011 padat [ms] phát âm padat 0 bình chọn
27/04/2011 lelaki [ms] phát âm lelaki 0 bình chọn
27/04/2011 kikis [ms] phát âm kikis 0 bình chọn
27/04/2011 asal-usul [ms] phát âm asal-usul 0 bình chọn
27/04/2011 jantung [ms] phát âm jantung 0 bình chọn
27/04/2011 Penghulu [ms] phát âm Penghulu 0 bình chọn
27/04/2011 wadah [ms] phát âm wadah 0 bình chọn
27/04/2011 atap [ms] phát âm atap 0 bình chọn
27/04/2011 alas meja [ms] phát âm alas meja 0 bình chọn
27/04/2011 makam [ms] phát âm makam 0 bình chọn
27/04/2011 Majalah [ms] phát âm Majalah 0 bình chọn
27/04/2011 lembayung [ms] phát âm lembayung 0 bình chọn
27/04/2011 pukau [ms] phát âm pukau 0 bình chọn
27/04/2011 bendera [ms] phát âm bendera 0 bình chọn
27/04/2011 siku [ms] phát âm siku 0 bình chọn
27/04/2011 jari [ms] phát âm jari 0 bình chọn