Thành viên:

rushmurad

Đăng ký phát âm của rushmurad

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
27/04/2011 sangkakala [ms] phát âm sangkakala 0 bình chọn
27/04/2011 pilihanraya [ms] phát âm pilihanraya 0 bình chọn
27/04/2011 Berhala [ms] phát âm Berhala 0 bình chọn
27/04/2011 mampu [ms] phát âm mampu 0 bình chọn
27/04/2011 bisu [ms] phát âm bisu 0 bình chọn
27/04/2011 Kemboja [ms] phát âm Kemboja 0 bình chọn
27/04/2011 kampus [ms] phát âm kampus 0 bình chọn
27/04/2011 Jingga [ms] phát âm Jingga 0 bình chọn
27/04/2011 perkakasan [ms] phát âm perkakasan 0 bình chọn
27/04/2011 makrifat [ms] phát âm makrifat 0 bình chọn
27/04/2011 muafakat [ms] phát âm muafakat 0 bình chọn
24/04/2011 saputangan [ind] phát âm saputangan 0 bình chọn
24/04/2011 tempurung [ms] phát âm tempurung 0 bình chọn
24/04/2011 inti [ms] phát âm inti 0 bình chọn
24/04/2011 intipati [ms] phát âm intipati 0 bình chọn
24/04/2011 intisari [ms] phát âm intisari 0 bình chọn
24/04/2011 kerahan [ms] phát âm kerahan 0 bình chọn
24/04/2011 sanggup [ms] phát âm sanggup 0 bình chọn
24/04/2011 ternak [ms] phát âm ternak 0 bình chọn
24/04/2011 tampi [ms] phát âm tampi 0 bình chọn
24/04/2011 Lesung [ms] phát âm Lesung 0 bình chọn
24/04/2011 Tanjung [ms] phát âm Tanjung 0 bình chọn
24/04/2011 sangkar [ms] phát âm sangkar 0 bình chọn
24/04/2011 permaidani [ms] phát âm permaidani 0 bình chọn
24/04/2011 permai [ms] phát âm permai 0 bình chọn
24/04/2011 siaran [ms] phát âm siaran 0 bình chọn
24/04/2011 sumbing [ms] phát âm sumbing 0 bình chọn
24/04/2011 tunjang [ms] phát âm tunjang 0 bình chọn
24/04/2011 paksi [ms] phát âm paksi 0 bình chọn
24/04/2011 seraya [ms] phát âm seraya 0 bình chọn