Thành viên:

rushmurad

Đăng ký phát âm của rushmurad

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
24/04/2011 Ketupat [ms] phát âm Ketupat -1 bình chọn
24/04/2011 kelmarin [ms] phát âm kelmarin 0 bình chọn
24/04/2011 perang [ms] phát âm perang 0 bình chọn
24/04/2011 samada [ms] phát âm samada 0 bình chọn