Thành viên:

sailorddr

Đăng ký phát âm của sailorddr

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
10/08/2009 Manchester [en] phát âm Manchester 3 bình chọn
10/08/2009 monkey [en] phát âm monkey 1 bình chọn
10/08/2009 bugger [en] phát âm bugger 4 bình chọn Phát âm tốt nhất
10/08/2009 shite [en] phát âm shite 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
10/08/2009 antidisestablishmentarianism [en] phát âm antidisestablishmentarianism 2 bình chọn
10/08/2009 aggregates [en] phát âm aggregates 0 bình chọn