Thành viên:

salmakys

Đăng ký phát âm của salmakys

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
15/12/2012 trigésima [es] phát âm trigésima 0 bình chọn
15/12/2012 unigénito [es] phát âm unigénito 0 bình chọn
15/12/2012 unigénita [es] phát âm unigénita 0 bình chọn
15/12/2012 episcopal [es] phát âm episcopal 0 bình chọn
15/12/2012 Fabián Ximeno [es] phát âm Fabián Ximeno 0 bình chọn
15/12/2012 Ramón Martínez Ocaranza [es] phát âm Ramón Martínez Ocaranza 0 bình chọn
15/12/2012 La Movida Madrileña [es] phát âm La Movida Madrileña 0 bình chọn
15/12/2012 Kratos [es] phát âm Kratos 0 bình chọn
15/12/2012 bendecido [es] phát âm bendecido 0 bình chọn
15/12/2012 mitra episcopal [es] phát âm mitra episcopal 0 bình chọn
15/12/2012 Aula Magna [es] phát âm Aula Magna 0 bình chọn
15/12/2012 resguardado [es] phát âm resguardado 0 bình chọn
15/12/2012 certificada [es] phát âm certificada 0 bình chọn
15/12/2012 troyana [es] phát âm troyana 0 bình chọn
15/12/2012 Ramón del Valle-Inclán [es] phát âm Ramón del Valle-Inclán 0 bình chọn
14/12/2012 Caja de Pandora [es] phát âm Caja de Pandora 0 bình chọn
14/12/2012 cañaheja [es] phát âm cañaheja 0 bình chọn
14/12/2012 selva tropical [es] phát âm selva tropical 0 bình chọn
14/12/2012 polifacética [es] phát âm polifacética 0 bình chọn
14/12/2012 Guerra de Troya [es] phát âm Guerra de Troya 0 bình chọn
14/12/2012 heraldo de armas [es] phát âm heraldo de armas 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
14/12/2012 colado [es] phát âm colado 0 bình chọn
14/12/2012 colando [es] phát âm colando 0 bình chọn