Thành viên:

schaumkeks

Đăng ký phát âm của schaumkeks

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Phát âm Thông tin
31/03/2010 obemärkt [sv] phát âm obemärkt Của ret001
31/03/2010 omvärld [sv] phát âm omvärld Của ret001
31/03/2010 omfamna [sv] phát âm omfamna Của PatrikArtist
31/03/2010 jeans [sv] phát âm jeans Của ret001
31/03/2010 hatt [sv] phát âm hatt Của ret001
31/03/2010 rock [sv] phát âm rock Của ret001
31/03/2010 kappa [sv] phát âm kappa Của ret001
31/03/2010 tillverkad [sv] phát âm tillverkad Của ret001
31/03/2010 köpcenter [sv] phát âm köpcenter Của ret001
31/03/2010 varuhus [sv] phát âm varuhus Của ret001
30/03/2010 övning [sv] phát âm övning Của ret001
30/03/2010 översätta [sv] phát âm översätta Của ret001
30/03/2010 onödig [sv] phát âm onödig Của ret001
30/03/2010 överflödig [sv] phát âm överflödig Của ret001
30/03/2010 torn [sv] phát âm torn Của ret001
30/03/2010 droppe [sv] phát âm droppe Của ret001
30/03/2010 torr [sv] phát âm torr Của ret001
30/03/2010 sorg [sv] phát âm sorg Của ret001
30/03/2010 lifta [sv] phát âm lifta Của ret001
30/03/2010 blomsteraffär [sv] phát âm blomsteraffär Của ret001
30/03/2010 skoaffär [sv] phát âm skoaffär Của ret001
30/03/2010 bokhandel [sv] phát âm bokhandel Của ret001
30/03/2010 bära [sv] phát âm bära Của ret001
30/03/2010 försäljning [sv] phát âm försäljning Của ret001
30/03/2010 spendera [sv] phát âm spendera Của ret001
29/03/2010 växel [sv] phát âm växel Của ret001
29/03/2010 tacka [sv] phát âm tacka Của ret001
29/03/2010 kund [sv] phát âm kund Của ret001
20/03/2010 dyrbar [sv] phát âm dyrbar Của sven_nilsson
20/03/2010 lott [sv] phát âm lott Của ret001