Thành viên:

schaumkeks

Đăng ký phát âm của schaumkeks

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
10/06/2012 Scheckvordruck [de] phát âm Scheckvordruck 0 bình chọn
10/06/2012 Denkmalpflege [de] phát âm Denkmalpflege 0 bình chọn
10/06/2012 Ringgraben [de] phát âm Ringgraben 0 bình chọn
10/06/2012 Bauschaden [de] phát âm Bauschaden 0 bình chọn
10/06/2012 Suchtklinik [de] phát âm Suchtklinik 0 bình chọn
10/06/2012 zugewuchert [de] phát âm zugewuchert 0 bình chọn
10/06/2012 Adelssitz [de] phát âm Adelssitz 0 bình chọn
18/05/2012 Hysteriespirale [de] phát âm Hysteriespirale 0 bình chọn
17/10/2010 Rüpel [de] phát âm Rüpel 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
17/10/2010 Dämmerzustand [de] phát âm Dämmerzustand 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
17/10/2010 weitherzig [de] phát âm weitherzig 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
17/10/2010 Umlage [de] phát âm Umlage 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
17/10/2010 stümperhaft [de] phát âm stümperhaft 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
17/10/2010 schlagfertig [de] phát âm schlagfertig 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
17/10/2010 Bügel [de] phát âm Bügel 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
17/10/2010 vorragend [de] phát âm vorragend 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
17/10/2010 Kugelstoßen [de] phát âm Kugelstoßen 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
17/10/2010 Streife [de] phát âm Streife 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
17/10/2010 Kacke [de] phát âm Kacke 3 bình chọn Phát âm tốt nhất
17/10/2010 Unrat [de] phát âm Unrat 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
17/10/2010 klagend [de] phát âm klagend 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
17/10/2010 Kraftwort [de] phát âm Kraftwort 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
17/10/2010 Brühwürfel [de] phát âm Brühwürfel 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
17/10/2010 mindern [de] phát âm mindern 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
17/10/2010 Löwengrube [de] phát âm Löwengrube 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
17/10/2010 Schnipsel [de] phát âm Schnipsel 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
17/10/2010 Dörrpflaume [de] phát âm Dörrpflaume 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
17/10/2010 bräunen [de] phát âm bräunen 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
17/10/2010 geschäftlich [de] phát âm geschäftlich 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
17/10/2010 scheuchen [de] phát âm scheuchen 1 bình chọn Phát âm tốt nhất