Thành viên:

schaumkeks

Đăng ký phát âm của schaumkeks

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
20/03/2010 pazifik [de] phát âm pazifik 0 bình chọn
20/03/2010 seeweg [de] phát âm seeweg 0 bình chọn
20/03/2010 seniorenpass [de] phát âm seniorenpass 0 bình chọn
20/03/2010 seniorenpässe [de] phát âm seniorenpässe 0 bình chọn
20/03/2010 Verkaufsleiterin [de] phát âm Verkaufsleiterin 0 bình chọn
20/03/2010 Verkaufsleiterinnen [de] phát âm Verkaufsleiterinnen 0 bình chọn
20/03/2010 wasserspiel [de] phát âm wasserspiel 0 bình chọn
20/03/2010 wasserspiele [de] phát âm wasserspiele 0 bình chọn
20/03/2010 wissenschaften [de] phát âm wissenschaften 0 bình chọn
20/03/2010 Reichsgraf [de] phát âm Reichsgraf 0 bình chọn
20/03/2010 Apothekerin [de] phát âm Apothekerin 0 bình chọn
20/03/2010 Architektin [de] phát âm Architektin 0 bình chọn
20/03/2010 Bäckerin [de] phát âm Bäckerin 0 bình chọn
20/03/2010 briefträgerin [de] phát âm briefträgerin 0 bình chọn
20/03/2010 elektriker [de] phát âm elektriker 0 bình chọn
20/03/2010 elektrikerin [de] phát âm elektrikerin 0 bình chọn
20/03/2010 metzgerin [de] phát âm metzgerin 0 bình chọn
20/03/2010 fleischerin [de] phát âm fleischerin 0 bình chọn
20/03/2010 fotografin [de] phát âm fotografin 0 bình chọn
20/03/2010 geschäftsfrau [de] phát âm geschäftsfrau 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
20/03/2010 informatiker [de] phát âm informatiker 0 bình chọn
20/03/2010 informatikerin [de] phát âm informatikerin 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
20/03/2010 ingenieurin [de] phát âm ingenieurin 4 bình chọn Phát âm tốt nhất
20/03/2010 Krankenpfleger [de] phát âm Krankenpfleger 0 bình chọn
20/03/2010 malerin [de] phát âm malerin 0 bình chọn
20/03/2010 Musikerin [de] phát âm Musikerin 0 bình chọn
20/03/2010 Polizistin [de] phát âm Polizistin 0 bình chọn
20/03/2010 Monitore [de] phát âm Monitore 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
20/03/2010 Ewigkeit [de] phát âm Ewigkeit 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
20/03/2010 Nikolaus Lenau [de] phát âm Nikolaus Lenau 0 bình chọn