Thành viên:

schaumkeks

Đăng ký phát âm của schaumkeks

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
20/03/2010 Kommunikationswissenschaft [de] phát âm Kommunikationswissenschaft 0 bình chọn
20/03/2010 Kurzmitteilung [de] phát âm Kurzmitteilung 0 bình chọn
20/03/2010 jeden [de] phát âm jeden 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
18/03/2010 Deklaration [de] phát âm Deklaration 0 bình chọn
18/03/2010 gewehrt [de] phát âm gewehrt 0 bình chọn
17/03/2010 Enzheim [de] phát âm Enzheim 0 bình chọn
17/03/2010 Gunther Plüschow [de] phát âm Gunther Plüschow 0 bình chọn
17/03/2010 Dufourspitze [de] phát âm Dufourspitze 0 bình chọn
17/03/2010 Helgenberger [de] phát âm Helgenberger 0 bình chọn
17/03/2010 Stecklein [de] phát âm Stecklein 0 bình chọn
16/03/2010 Löwy [de] phát âm Löwy 0 bình chọn
16/03/2010 Fensterplatz [de] phát âm Fensterplatz 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
16/03/2010 Touristenklasse [de] phát âm Touristenklasse 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
15/03/2010 Kurzurlaub [de] phát âm Kurzurlaub 0 bình chọn
15/03/2010 Rezeptionistin [de] phát âm Rezeptionistin 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
14/03/2010 Friedreich [de] phát âm Friedreich 0 bình chọn
14/03/2010 Debukalisierung [de] phát âm Debukalisierung 0 bình chọn
14/03/2010 Konzeptalben [de] phát âm Konzeptalben 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
14/03/2010 Diana Damrau [de] phát âm Diana Damrau 0 bình chọn
14/03/2010 Fabian Hambüchen [de] phát âm Fabian Hambüchen 0 bình chọn
14/03/2010 Gottfried von Swieten [de] phát âm Gottfried von Swieten 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
14/03/2010 Inline-Skating [de] phát âm Inline-Skating 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
14/03/2010 nahtlosen [de] phát âm nahtlosen 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
14/03/2010 Vorderhaus [de] phát âm Vorderhaus 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
14/03/2010 Höhle [de] phát âm Höhle 0 bình chọn
14/03/2010 Gesamtwerk [de] phát âm Gesamtwerk 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
14/03/2010 Plattenfirma [de] phát âm Plattenfirma 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
14/03/2010 argumentierte [de] phát âm argumentierte 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
14/03/2010 Einzelverkauf [de] phát âm Einzelverkauf 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
14/03/2010 Schaumbad [de] phát âm Schaumbad 0 bình chọn