Thành viên:

seangel16

Đăng ký phát âm của seangel16

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
13/04/2011 sallet [en] phát âm sallet -1 bình chọn
19/03/2011 wood [en] phát âm wood 0 bình chọn
22/10/2010 Google [en] phát âm Google 1 bình chọn
28/06/2010 dialectology [en] phát âm dialectology 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
28/06/2010 Sam Streed [en] phát âm Sam Streed 0 bình chọn